E păcat să votezi pentru comunişti?

Întrebarea:

Tot mai multă lume creştină votează pentru comunişti fiindcă aşa le spune preotul la biserică. Şi mie un preot mi-a sugerat să votez comuniştii pentru că, cică, ei au respectat Biserica şi nu ies din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu ştiu că ei au distrus clădirile bisericilor pe timpuri. Acum ne aşteaptă alegerile şi eu nu ştiu ce să fac: dacă îi votez revine iar la putere mafia lor, iar dacă nu îi votez, va reieşi că n-am respectat porunca preotului şi am păcătuit. Ce să fac?

E păcat să votezi pentru comunişti?O mare înşelare

Este foarte trist să vezi cum oamenii se consideră creştini şi la alegerile parlamentare sau locale îşi dau votul pentru comunişti. Este adevărat că creştinul este chemat să iubească pe toţi oamenii şi să le facă bine acesta fiind valabil şi cu privire la comunişti. Dar, orice creştin trebuie să ştie că comunismul este mai mult decât un curent politic, acesta este o religie diabolică care se pronunţă şi acţionează în mod direct şi foarte agresiv împotriva lui Dumnezeu şi împotriva oricărei religii. Fondatorii comunismului, Marx, Enghels şi Lenin au fost ateişti înfocaţi care s-au luptat împotriva oricărei credinţe şi religii. În acest sens vă recomand să priviţi filmul “Blestemul satanic al comunismului” care poate fi găsit pe YouTube pe părţi şi din moment ce veţi deschide prima parte a filmului veţi vedea alăturat link-urile la celelalte părţi ca să le puteţi viziona.

Unii s-au considerat fiii lui Dumnezeu în timp ce erau copiii diavolului

Odată Domnul Isus le-a vorbit astfel iudeilor care crezuseră în El:

„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: „Veţi fi slobozi!”?” „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu. Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam.” Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.” Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.” (Ioan 8:31-47)

Vedeţi ce paradox? Oamenii se considerau fiii lui Dumnezeu pe când în realitate erau fiii diavolului pentru că împlineau planurile şi poftele diavolului. De ce? Pentru că ei nu primeau Cuvântul lui Dumnezeu şi nu doreau să ştie şi să trăiască potrivit cu ce spune Dumnezeu. Ceva similar se întâmplă cu unii din poporul nostru. Ei se consideră creştini pentru că s-au născut într-o naţiune creştină, pentru că au fost botezaţi, etc. şi nu le pasă de Cuvântul lui Dumnezeu ca să cerceteze şi să înveţe din Sfintele Scripturi. De aceea, în ignoranţa lor duhovnicească, cei mai mulţi au ajuns într-un aşa de mare întuneric de se bat cu pumnul în piept că sunt creştini, învinuiesc pe creştinii din alte confesiuni de erezie şi sprijinesc una din cele mai  diabolice învăţături – comunismul. Unii chiar se declară ateişti – ortodocşi. Cum vă pare?

Despre preoţii care propovăduiesc comunismul

Slujitorii Bisericii sunt chemaţi să predice învăţătura sănătoasă a Evangheliei şi să-i înveţe pe oameni cum să trăiască potrivit cu această învăţătură. Dacă unii au reuşit să ajungă în poziţia de preoţi şi de la amvon predică comunismul să nu credem cumva că ei sunt adevăraţi slujitori ai lui Dumnezeu. Oamenii aceştia au nevoie să se pocăiască din toată inima pentru păcatele lor şi să se întoarcă la Dumnezeu ca să trăiască potrivit cu adevărul pe care l-au părăsit sau poate nu l-au cunoscut nici odată. În vremea proorocului Maleahi, nu existau comunişti, dar ca şi astăzi erau preoţi cărora nu le păsa de Legea lui Dumnezeu şi căutau doar interesele personale. Iată ce mesaj le-a adresat Dumnezeu:

Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoţilor! Dacă nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu, zice Domnul oştirilor, voi arunca în voi blestemul şi voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea. Iată, vă voi nimici sămânţa şi vă voi arunca balega în faţă, balega vitelor pe care le jertfiţi, şi veţi fi luaţi împreună cu ele. Veţi şti atunci că Eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul Meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oştirilor. Legământul Meu cu el era un legământ de viaţă şi de pace. I l-am dat ca să se teamă de Mine; şi el s-a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu. Legea adevărului era în gura lui şi nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace şi în neprihănire, şi pe mulţi i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor. Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi şi aţi călcat legământul lui Levi, zice Domnul oştirilor. De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor, când tălmăciţi Legea.” (Maleahi 2:1-9)

Cum pot unii preoţi să spună că comuniştii au respectat Biserica şi nu ies din Cuvântul lui Dumnezeu? Oare nu-şi amintesc ei cum…

Comuniştii au persecutat Biserica

Pe pagina de Internet a ziarului “Timpul” a fost publicat articolul “Ororile comunismului: ocupanţii au atacat şi bisericile” în care găsim fragmente de documente care prezintă cum prigoanele asupra bisericilor au început imediat cu instaurarea regimului comunist în RSS Moldovenească.

Încă în anul 2004 a apărut cartea lui Ludmila Tihonov “Politica statului sovietic faţă de cultele din R.S.S. Moldovenească (1944-1965)”. Vă recomand să o
găsiţi în librăriile Chişinăului ca să vedeţi cum au procedat comuniştii cu Biserica.

Mergeţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău şi priviţi la Clopotniţa din faţa Catedralei. Ştiţi că această clopotniţă a fost dărâmată de guvernul comunist care intenţionau să dărâme şi clădirea Catedralei? Membrii aceluiaşi partid şi adepţii aceleaşi ideologii care au închis bisericile şi au demolat clădirile lor, acum vin cu lumânări ca să câştige electorat din mijlocul celor care nu deosebesc stânga de dreapta. Şi ce tupeu, după ce pun dimineaţa lumânări la biserică, după amiază merg să depună flori la monumentul lui Lenin care a spus că “religia este opium pentru popor”.

Despre ascultarea de preot

Preoţii sunt slujitorii lui Dumnezeu puşi să-i înveţe pe oameni poruncile şi legile sfinte. Creştinii sunt chemaţi să-i respecte pe cei care le slujesc în Evanghelie şi îi învaţă din Sfintele Scripturi. Credincioşii sunt indemnaţi să calce pe urmele lor atât timp cât primii calcă pe urmele lui Hristos. Dacă însă slujitorii bisericii nu mai învaţă pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu sau îi învaţă contrar Sfintelor Scripturi ei s-au discalificat şi nu mai pot fi ascultaţi sau urmaţi. Este păcat să mergi împotriva poruncii lui Dumnezeu şi deci, este păcat să asculţi de preotul care îţi cere să acţionezi contrar voii lui Dumnezeu scrise pe paginile Sfintelor Scripturi. Mesajul lui Dumnezeu pentru aceşti preoţi este categoric:

Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi şi aţi călcat legământul lui Levi, zice Domnul oştirilor. De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor, când tălmăciţi Legea.” (Maleahi 2:8-9)

Să studiem Biblia care este Cuvântul lui Dumnezeu ca să nu fim înşelaţi de nici un fel de învăţătură mincinoasă şi diabolică cum este comunismul şi nici să nu fim victime ale manipulărilor pretinşilor preoţi care s-au abătu din cale şi fac din lege un prilej de cădere pentru popor câutând la faţa oamenilor când tălmăcesc Scripturile.