Implicarea creștinilor în politică

Una din întrebările frecvente cu care ne confruntăm, în special în perioade de criză sau de alegeri, este întrebarea dacă un creștin poate să se implice în politică sau nu? Înainte ca să răspundem la această întrebare ar trebui mai întâi să definim ce avem în vedere când ne referim la politică și apoi să vedem care este rolul unui creștin în acest domeniu.

Cuvântul ”politică” provine de la cuvântul grecesc ”polis”, care înseamnă cetate sau oraș, iar de la cuvântul ”cetate” avem cuvântul cetățean. În sensul larg al cuvântului a face politică înseamnă a fi parte a unei cetăți, adică a fi un cetățean. În sensul restrâns al cuvântului a face politică înseamnă să te implici în mod direct în treburile ce țin de conducerea cetății. Prin urmare, politica este știința sau arta de a conduce, fie că este vorba de o localitate, fie că vorbim de o țară. După ce l-a creat pe om, Dumnezeu i-a poruncit omului ca el ”să stăpânească peste tot pământul”, adică să guverneze creația (Gen. 1:26). Biblia este plină de exemple care ne arată cum oamenii lui Dumnezeu, inclusiv creștinii, au fost implicați în acte de guvernare. Este interesant că însuși cuvântul ”biserică” are o proveniență de ordin politic. Cuvântul ”biserică” provine de la cuvântul grecesc ”eklesia”, care însemna adunarea aleșilor cetății sau adunarea cetățenilor. Așa dar, putem spune că un creștin are dreptul și libertatea de a se implica în activități cu caracter politic.

Mărturisirea de Credință a Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste spune în art. 12 următoarele: ”Noi credem că stăpânirile au fost rânduite de Dumnezeu pentru protejarea celor ce fac binele și pedepsirea celor ce fac răul. Fiecare creștin este chemat să se roage pentru autorități și să fie un bun cetățean al țării sale. Noi credem că Biserica este separată de stat, dar fiecare credincios are dreptul, din nume propriu, să participe la alegeri, să facă parte din organizații politice sau obștești, dacă acest lucru nu contravine principiilor Evangheliei.” (Rom. 13:1-7; 1Tim. 2:1-3; 1 Petru 2:12).

De ce totuși există între creștini o mare reticență când este vorba de politică? Una din afirmațiile pe care o auzim des este următoarea: ”politica este murdară”. Din acest motiv unii zic dacă vrei să fii curat, ține-te mai departe de politică. Trebuie să recunoaștem însă că politica depinde foarte mult de cei ce o fac. Politica este murdară pentru că este lăsată pe mâna oamenilor murdari. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți de faptul că politica este un amestec de bine și rău la fel cum este și societatea care este alcătuită și din oameni buni, dar și din oameni răi.

De aceea, nu trebuie să ne facem iluzii cu privire la politică, considerând că totul în viață depinde de cei care sunt la guvernare. În același timp, aceasta nu înseamnă că trebuie să ne izolăm de politică sau să nu avem nimic de a face cu ea. Un vechi dicton spune: ca cei răi să propășească este suficient că cei buni să nu facă nimic. Un bun creștin este și bun cetățean, iar un bun cetățean poate fi și un bun politician.

Împăratul Solomon spunea:

”Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi.” (Prov. 11:11)

Iar Domnul Isus ne-a chemat să fim lumina lumii:

”Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.” (Matei 5:14)

În încheiere, vreau să fac un apel către tineri. Cu câțiva ani în urmă la un protest din capitală am văzut un placat: ”Tânăra generație – salvatoarea nației”. Admit că este o generalizare și o idealizare, dar totodată cred că există și un important grăunte de adevăr în această afirmație. Tinerii dețin un potențial imens. Ei sunt ziua de mâine. Fiecare tânăr creștin trebuie să conștientizeze rolul pe care el îl are în societate. O bună cunoaștere a Sfintei Scripturi și a valorilor morale izvorâte din ea, îmbinată cu o bună pregătire profesională, constituie o platformă durabilă de lansare în activități cu caracter politic. Totodată vreau să scot în evidență un alt element cheie. Nu cred că ar fi corect ca toți tinerii creștini să se avânte în politică. Politica, la fel ca și celelalte domenii sau poate chiar mai deosebit de alte domenii, cere oameni cu vocație de politician. Nu poți fi un bun politician dacă nu simți că ai chemare din partea lui Dumnezeu să te implici în politică.

Acum cinci ani am lansat Academia pentru Integritate în Conducere. Scopul lansării Academiei a fost motivarea, instruirea și pregătirea tinerilor pentru implicare în activități publice, inclusiv politice. Mă rog ca în aceste vremuri de libertate Dumnezeu să ridice tot mai mulți tineri asemenea lui Iosif, David, Debora, Daniel, Estera, care să stea în spărtură pentru satele, orașele și țara noastră!

Autor: Valeriu Ghilețchi