De ce unii creştini continuă să trăiască în păcat?

Nu încape îndoială că ţi-ai pus întrebarea aceasta, când vezi oameni care pretind a fi creştini, dar continuă să trăiască în păcat şi ori sunt făţarnici ori îşi găsesc scuze diferite pentru păcatul lor. De ce aceşti creştini trăiesc în păcat şi de ce ei rămân robii păcatului? Sunt două motive principale pe care doresc să le prezint în acest articol.

trăiesc în păcatMotivul Nr. 1 – Persoanele care pretinde a fi creştini și trăiesc în păcat nu sunt născuți din nou

Odată, când Domnul Isus Hristos se afla în Ierusalim, s-au întâmplat următoarele:

Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: “Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să între a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?” Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să între în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să vă naşteţi din nou.” (Evanghelia după Ioan 3:1-7)

Naşterea din nou este o condiţie de bază pentru intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu, dar şi pentru trăirea unei vieţi curate, pline de biruinţă asupra păcatului. Iată ce spune în această privinţă acelaşi apostol Ioan:

Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. ( Epistola 1 a lui Ioan 3:9-10)

Potrivit pasajului, cine este născut din Dumnezeu nu poate păcătui, iar cine păcătuieşte nu este născut din Dumnezeu. Păcatul şi nasterea din nou nu sunt compatibile una cu alta, nu merg nicicum împreună. Aici nu este vorba despre ceva accidental, ci de un mod de trăire a vieţii în păcat. În continuare, în aceeaşi epistolă, Apostolul Ioan mai spune:

Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el. (Epistola 1 a lui Ioan 5:18 )

Omul născut din nou nu se va putea acomoda niciodată cu păcatul, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el şi nu poate păcătui. Eşti tu născut din nou? Cum este viaţa ta în lumina adevărului Sfintelor Scripturi? Trăieşti în neprihănire sau trăieşti în păcat? De ai şti ce scrisori primesc uneori de la oameni care se consideră copiii lui Dumnezeu şi care continuă să trăiască în păcat. Prima întrebare care le-o pun şi care vreau să ţi-o pun şi ţie este: Care sunt dovezile naşterii tale din nou şi a prezenţei Duhului lui Dumnezeu în tine? Răspunde la această întrebare… Există totuşi şi cazuri când oameni născuţi din nou au trăit pentru o perioadă în păcat.

Motivul Nr. 2 – Creştinul care nu trăieşte după îndemnurile Duhului Sfânt, ajunge să fie mânat de firea pământească

La naşterea din nou Duhul Sfânt vine să locuiască în persoana creştinului şi îi dă putere să trăiască în ascultare de Dumnezeu, ca să nu mai păcătuiască. Era imposibil de trăit astfel înainte, când nu aveam Duhul Sfânt, dar acum, este o alegere a noastră să ascultăm sau nu de El. Duhul Sfânt ne îndeamnă la trăire în ascultare de Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, noi rămânem să trăim în firea pământească, care ne îndeamnă la păcat. Este alegerea noastră de cine ascultăm şi ce vom face în continuare. Din moment ce am primit Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Epistola lui Pavel către Romani 8:1)

Unii creştini nu vor să moară pentru firea lor pământească şi de aceea continuă să trăiască în păcate ascunse.

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, că, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. (Epistola lui Pavel către Romani 8:5-8 )

Ca să le arate creştinilor că ei pot să trăiască liberi de presiunile firii păcătoase, care ne îndeamnă la păcat şi că pot fi biruitori asupra păcatului, Apostolul Pavel a scris în continuare:

Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu (Epistola lui Pavel către Romani 8:12-14)

Cum este viaţa şi trăirea ta înaintea lui Dumnezeu? Eşti născut din nou? Trăieşti după călăuzirea Duhului lui Dumnezeu sau după îndemnurile firii păcătoase. Ce hotărâri şi decizii ai de luat în urma celor aflate? Ce schimbare trebuie să intervină în viaţa ta? Dacă este nevoie de o schimbare, nu amâna şi fă-o azi.