Diferența dintre creștinii evanghelici și cei ortodocși

Creștini evanghelici – cine sunt aceștia? Iată cum sună întrebarea pe care ne-a adresat-o un vizitator al site-ului:

Pace. Spuneți-mi, vă rog, cum ne numim noi? Azi am avut o confruntare cu familia. Sora îmi spune:

-Noi avem religia creștin ortodoxă și ne numim creștini ortodocși, dar tu ce religie ai și cum te numești?
eu îi raspund :
– creștin evanghelic.
– de ce evanghelic? întreabă cumnatul.
– pentru că vreau să mă conduc în viața mea după Evanghelie, după Biblie.
– Evanghelie sau Biblie nu-i tot aceea? spune el.
acum întrebare pentru Dvs.: Evanghelia sau Biblia este tot aceea, nu ?
noi suntem și ne numim creștini evanghelici.

creștini evanghelici

În Noul Testament cel mai frecvent nume folosit pentru creștini a fost “ucenici”. Așa i-a numit și Domnul Isus Hristos. În traducerea Bibliei făcută de preotul Dumitru Cornilescu cuvântul “ucenic” este menționat de 234 de ori. De la începutul lucrării Domnului Isus și până la înălțarea Sa la cer i-a numit pe urmașii lui “ucenici”. Așa se numeau și apostolii și așa îi numeau pe cei care au primit învățătura Mântuitorului. După mine este cel mai frumos nume care poartă în sine esența creștinismului, căci un ucenic al lui Hristos trebuie să învețe totdeauna să păzească tot ce a poruncit El și să-i învețe și pe alții același lucru. Când cineva se numește creștin și nu este în procesul de ucenicie nesocotind intenționat sau neintenționat cercetarea Scripturii, nu mai este vrednic acel om să se numească nici creștin.

După înălțarea Mântuitorului, oamenii au început să-i numească pe ucenici diferit. Astfel, în cartea Faptele Apostolilor găsim scris că pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de “creștini” în Antiohia (Fapte 11:26). Numele acesta a fost acceptat și de ucenici, căci înseamna urmași ai lui Hristos și ei așa sunt. Dar, numele de “creștin” este menționat doar de 3 ori în Noul Testament.

Vrăjmașii Evangheliei i-au numit pe ucenicii lui Hristos cu alte cuvinte și porecle. Spre exemplu, atunci când apostolul Pavel era închis la Cezareea și au venit reprezentanții Soborului din Ierusalim să-l învinuiască, au spus despre el că este “mai marele partidei nazarinenilor”. Deci, așa se refereau ei la creștini și azi este și în România o confesiune creștină care se numesc așa.

Numele de “ortodox” înseamnă drept slăvitor. ORTO în limba greacă înseamnă drept, adevărat, corect și DOXA înseamnă slavă sau strălucire, sau reflectare. ORTODOX înseamnă “drept slăvitor de Dumnezeu” și așa un nume poate fi îndreptățit doar de ucenicii lui Hristos care studiază și trăiesc deplin adevărul din Biblie, căci numai în ea se găsește Cuvântul lui Dumnezeu și învățătura sănătoasă și adevărată.

EVANGHELIE înseamnă “veste bună” și așa se numește învățătura centrală a Bibliei prin care este proclamat adevărul că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în această lume ca să moară pentru păcatele omenirii și prin credință în El fiecare om primește iertarea păcatelor și moștenire în Împărăția lui Dumnezeu. Când zicem EVANGHELIE ne referim la acest adevăr în primul rând. Evanghelii mai sunt numite și cele 4 biografii ale Domnului Isus Hristos pe care le găsim în Noul Testament și care au fost scrise de Matei, Marcu, Luca și Ioan. Tot EVANGHELIE numim și întreg Noul Testament, pentru că Evanghelia este învățătura lui centrală. Nu se obișnuiește să se folosească termenul de EVANGHELIE pentru întreaga Biblie. Creștini evanghelici se numesc cei care au ales să urmeze învățătura din Evanghelie și nu acceptă învățături din așa-numita “Sfânta Tradiție” care vin în contradicție cu ceea ce este scris în Biblie. Dar faptul că ei se numesc CREȘTINI EVANGHELICI nu înseamnă că ei acceptă doar Noul Testament. Ei studiază și primesc toată învățătura Bibliei. De altfel, toți acei care acceptă doar Biblia ca și autoritate supremă în materie de credință și nu pun pe același nivel învățătura sfintei tradiții se numesc CREȘTINI EVANGHELICI și ei fac parte din diferite confesiuni.

Domnul Isus Hristos a spus celor care crezuseră în El astfel:

„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)

Deci, dacă studiem și împlinim învățătura Mântuitorului așa cum a fost lăsată în Biblie, atunci suntem în adevăr ucenicii Lui și ne putem numi creștini evanghelici sau după Evanghelie. Altfel, să ne numim cum vrem și să ne certăm cât vrem, că tot în zadar va fi și niciunul care trăiește în păcat nu va moșteni viața veșnică, orice nume și-ar alege.

În rugăciunea Sa de Mare Preot, înainte ca să fie arestat și dus ca să fie chinuit și apoi răstignit, Domnul Isus S-a rugat astfel pentru toți ucenicii Săi din toate veacurile:

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Dacă nu cercetăm Biblia, nu avem cum să fim sfințiți, căci trebuie să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu ca să poți fi sfințit prin el.

De aceea, invit pe toți cititorii site-ului nostru, care se identifică ca și creștini evanghelici, să se dedice din plin studierii profunde a Sfintelor Scripturi. Studiați individual, studiați în familie, studiați la biserică, mergeți la seminare, studiați prin Skype, folosiți orice posibilitate, dar studiați Cuvântul lui Dumezeu ca să fiți adevărați ucenici ai Domnului Isus Hristos.

Dacă locuiți în Chișinău, vă invit la Biserica Buna Vestirea pe care o păstoresc ca să studiem Biblia în fiecare zi de joi, la orele 18:00. De asemenea, avem multe grupe de studiu biblic care se adună pe la casele credincioșilor și la care încurajăm pe toți să meargă.

Dacă locuiți la distanță, atunci vă puteți înscrie la studiu biblic prin Skype. Contactați-ne la email-ul info@precept.md, ca să primiți detalii.