Le este îngăduit creştinilor să meargă la plajă?

Întrebare: Doresc sa aflu si părerea dvs. despre mersul creștinilor la plajă (mare, bazin) în locuri publice, dacă este permis sau nu și care sunt păcatele care ar putea apărea aici. Mă refer atât la partea femeiască, cât și la partea bărbătească! Aștept un răspuns. Vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvânteze!

Toţi oamenii au nevoie de odihnă de calitate şi creştinii nu fac excepţie. Bronzatul le face bine tuturor şi le întăreşte sănătatea, iar la plajă se merge în costum de baie.

Presupun că întrebarea a fost pusă avându-se în vedere faptul că în zilele noastre unii bărbaţi, dar mai ales femei, îşi permit să vină la plajă în costume de baie sumare, care provoacă ispite sexuale, sau chiar să meargă la extreme venind pe plajă topless (femeile) sau complet fără haine. Cei care procedează astfel trebuie să ştie că este un lucru rău, pentru că devin o mare pricină de poticnire pentru alţii, iar nuditatea sau îmbrăcămintea sumară şi provocatoare (pe care unii azi o numesc îmbrăcăminte sexi) îi face pe oameni să curvească în inimile lor şi nu numai.

Îmbracă-te în chip cuviincios, cu rușine și sfială

Îmbrăcăminte provocatoare la sexualitate multe persoane poartă şi în împrejurări obişnuite, nu doar la plajă. O creştină cu frică de Dumnezeu nu va proceda niciodată astfel, pentru că înţelege seriozitatea cuvintelor din Sfintelor Scripturi care spun:

Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. (1 Timotei 2:9-10)

Principiul de a te îmbrăca în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială trebuie aplicat şi atunci când mergi la plajă.

Ferește-te de păgânătate și poftele lumești

În veacul acesta, care se pretinde deosebit de modern şi educat, există foarte multă păgânătate şi trăire după poftele lumeşti, iar noi, creştinii, am crezut în Domnul Isus Hristos şi prin har am fost mântuiţi, dar tot prin har şi ne trăim viaţa de zi cu zi. Să luăm bine seama, pentru că:

(…) harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. (Tit 2:11-13)

Mergând la plajă, gândeşte-te dacă nu este cumva acolo ceva sau cineva care te va atrage în păgânătate şi poftele lumeşti, despre care Dumnezeu ne spune că trebuie să o rupem cu ele. Ia seama la costumul tău de baie şi la felul cum vei apărea şi te vei purta acolo aşa ca nu cumva să stârneşti poftele celor din jur.

Dacă ai ales să mergi la plajă, evită locurile unde vin bărbaţi şi femei care se îmbracă sumar şi provocator.

Nu merge la plajă dacă ai convingerea că este păcat

Iar dacă ai convingerea că nu este cuviincios pentru un creştin să meargă la plajă, să nu mergi, pentru că ar însemnă că procedezi contrar conştiinţei tale şi aceasta tot este păcat:

Dar cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot ce nu vine din încredinţare e păcat. (Romani 14:23)

În acelaşi timp, cred că nu este bine să le impui altora părerea ta ci să păstrezi convingerea pentru tine.

Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine. (Romani 14:22)

Dumnezeu să te ajute să procedezi cu înţelepciune şi evită să fii un prilej de poticnire în vorbire şi în fapte.