Oare sunt născuți din nou cei care mai trăiesc în păcat?

Întrebare:

Sunt creștin născut din nou și botezat din 2001, deci de 16 ani. De peste 8 ani am căzut în păcatul masturbării și tot ce cuprinde el: pofta rea, patima, cuget întinat, curvie și preacurvie (la nivelul minții). Am încercat toate metodele spirituale de a mă elibera din cartea “Sexualitatea din prespectiva Bibliei”, am avut zile de post, m-am mărturisit la frați. Am căutat frați neprihăniți, care să împlinească Scriptura: „mare putere are rugăciunea (făcută pentru eliberarea mea bineînțeles) celui neprihănit” și tot nu sunt eliberat de acest duh de curvie căruia i-am dat „loc” (prilej) în viața mea. Ce să fac ca să primesc eliberare deplină?

Nu cred că sunteți născut din nou, căci în Cuvântul lui Dumnezeu scrie astfel:

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. (1 Ioan 3:9-10)

Forma verbului “păcătuiește” de aici se referă la ceva liniar, la un mod de viață, nu la ceva accidental care s-a întâmplat o dată din neveghere și care nu se mai repetă niciodată. Faptul că de opt ani nu vă puteți elibera de păcatul masturbării este o dovadă clară că nu ați experimentat nașterea din nou. Aceeași formă a verbului “păcătuiește” și același adevăr este repetat în alte două pasaje din Epistola I a lui Ioan.

Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el. (1 Ioan 5:18)

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El. (1 Ioan 2:29)

Trebuie să vă nașteți din nou și aceasta se va întâmpla doar dacă veți proceda așa cum a făcut Pavel, când scrie:

În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume! (Galateni 6:14)

La nașterea din nou oricine hotărăște să fie ucenicul lui Isus Hristos își răstignește firea pământească împreună cu poftele ei și după aceea umblă cârmuit de Duhul Sfânt. Dacă nu vă reușește nicidecum să vă eliberați de păcatul masturbării, înseamnă că nu v-ați răstignit firea pământească și poftele ei vă duc din nou și din nou la acel păcat, pentru că nu aveți Duhul și sunteți lipsit de putere împotriva păcatului. Trebuie să vă nașteți din nou. Dacă nu luați decizia de a vă răstigni firea pământească împreună cu poftele ei, nu veți putea experimenta nașterea din nou. Vă amintesc afirmația Domnului Isus că nașterea din nou este absolut obligatorie pentru moștenirea vieții veșnice și pentru intrare în Împărăția Cerurilor, căci El a spus:

„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3)

Luați azi decizia în inimă și răstigniți-vă firea păcătoasă împreună cu poftele ei. Atunci veți primi Duhul Sfânt și nici masturbarea, niciun alt păcat nu vă va mai otrăvi viața, ci veți experimenta în fiecare zi și clipă rodul pe care îl va produce Duhul Sfânt, precum este scris:

Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. (Galateni 5:18-25)

Dumnezeu să vă ajute și să vă dea naștere din nou azi. Nu credeți că nașterea din nou este ceva extrem de greu și inaccesibil, care se întâmplă aleatoriu și nu oricui o cere. Dumnezeu vă vrea mântuit și vrea să vă dea naștere din nou. Peretele care vă împiedică să experimentați nașterea din nou și plinătatea vieții în Duhul este firea pământească pe care nu vreți să o răstigniți. Vestita autoare a manualelor de studiu biblic inductiv spune cum și-a răstignit ea firea pământească. Zice că avea 28 de ani și era total disperată de viața ruinată în imoralitate. Când a cunoscut Evanghelia, într-o zi a mers în camera ei, a căzut în genunchi și I-a spus Domnului că este gata să moară, să trăiască restul vieții țintuită la pat, să nu mai aibă niciun bărbat în viața ei, orice ar fi, numai să primească pe Isus și pacea Lui. Atunci a avut loc nașterea ei din nou, căci atunci ea și-a răstignit firea păcătoasă cu poftele și patimile ei. Acum curând împlinește 84 de ani și pe parcursul vieții Dumnezeu a folosit-o ca să fie scrise peste 270 de titluri, care în majoritate sunt cursuri de studiu biblic inductiv. Dumnezeu i-a dat un soț neprihănit, copii, o familie frumoasă. De toate acestea și de o viață trăită cu Dumnezeu a putut să se bucure,  pentru că și-a răstignit firea păcătoasă. Răstignește-ți azi firea păcătoasă cu poftele și patimile ei ca să fii născut din nou.