Şapte (7) paşi pentru a deveni un creştin adevărat? (Exemplul Colosenilor)

Un mare număr de oameni care se consideră creştini, rămân a fi doar cu numele. Mulţi din ei doresc să schimbe starea lucrurilor şi să devină creştini adevăraţi. Dacă ai această dorinţă, vreau să-ţi prezint în acest articol şapte paşi spre a deveni un creştin adevărat. Vom urmări aceşti paşi în viieţile creştinilor din Colose, cărora le-a scris Apostolul Pavel epistola cu acelaşi nume.

creștin adevărat1. Un creștin adevărat realizează starea sa păcătoasă

Dacă doreşte cineva să se apropie de Dumnezeu, trebuie mai întâi să recunoască starea spirituală proprie. Despre Coloseni, Apostolul Pavel a scris:

… odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele (Coloseni 1:21)

… eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur (Coloseni 2:13)

Din pricina acestor lucruri (curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli) vine mânia lui Dumnezeu peste fii neasucltării. Din numărul lor eraţi şi voi aodinioară, când trăiaţi în aceste păcate. (Coloseni 3:5-7)

Toate aceste lucruri care i-au descris pe Coloseni cândva, nu sunt cumva şi o descriere a stării tale spirituale? Eşti gata să recunoşti aceasta? Doar aşa vei putea să mergi la următorul pas spre a deveni un creştin adevărat.

2. Ascultă cuvântul adevărului Evangheliei

Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu despre mântuirea care o aduce tuturor oamenilor prin credinţă în Isus Hristos. Nu poate nimeni crede în Dumnezeu fără să audă Cuvântul Lui. Apostolul Pavel scrie că ei “au auzit din cuvântului adevărului Evangheliei” despre o nădejde a vieţii veşnice în care au crezut şi care îi aşteaptă acum în ceruri. Ai auzit şi tu această veste? Au venit la tine oameni care au dorit să-ţi împărtăşească despre iertarea lui Dumnezeu? Cum te-ai purtat cu ei şi cum ai răspuns la mesajul ce ţi l-au adus?

3. Un creștin adevărat acceptă chemarea lui Dumnezeu

Prin Evanghelie Dumnezeu ne cheamă la împăcare cu El, aşa cum scrie:

Pacea lui Hristos la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. (Coloseni 3:15)

Cum ai răspuns la chemarea lui Dumnezeu până în prezent?

4. Cere-ţi iertare de la Dumnezeu

Cel Preaînalt este gata să ne ierte toate păcatele şi să ne dea o viaţă nouă atunci când venim cu pocăinţă. Iată ce a făcut El pentru Coloseni şi este gata să facă pentru fiecare din noi:

Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voasre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stăteau împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. (Coloseni 2:13-14)

Ietarea lui Dumnezeu a fost desăvârşită pentru Coloseni şi aşa va fi şi pentru tine, dacă vii cu pocăinţă din inimă la El.

5. Mori împreună cu Hristos

Când spun această nu mă refer să mori astfel răstignirii lui Hristos pe cruce, adică la moartea lui fizică. Prin moartea sa la Golgota, Domnul Isus a adus o biruinţă deplină asupra păcatului. A muri împreună cu Hristos, înseamnă a muri pentru păcat şi a nu mai trăi nici odată la fel. Înseamnă să iai o hotărire deplină să nu mai trăieşti pentru firea ta păcătoasă. Iată ce spune Apostolul Pavel despre creştinii din Colose:

Voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu… De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării. (Coloseni 3:3-6)

Moartea împreună cu Hristos inseamnă o separare definitivă, categorică şi totală faţă de toate practicile enumărate mai sus sau altele asemănătoare cu ele şi care nu sunt compatibile cu viaţa de credinţă.

6. Învie împreună cu Hristos

Viaţa de creştin nu este doar un chin în abţinerea de la obiceiurile rele şi păcătoase de altă dată. Aceasta este o trăire frumoasă în plinătatea lucrurilor spirituale. De aceea Apostolul Pavel a putut să le spună Colosenilor ce au înviat cu Hristos următoarele:

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. (Coloseni 3:1-2)

7. Învaţă din Cuvântul lui Dumnezeu

Înainte să fi primit numele de Creştini, credincioşii în Domnul Isus s-au numit “ucenici”. Acesta a fost primul lor nume şi aceasta aşteaptă Isus de la fiecare din noi, să fim buni ucenici ai Lui. Creştinii din Colose au primit învăţături de la Epafras. De la cine primeşti tu învăţături sănătoase? Cine te învaţă din Cuvântul lui Dumnezeu? Nu poţi fi un bun creştin dacă nu studiezi Biblia de aceea îți recomand manualul de studierea Bibliei Vreai să fii ucenicul lui Hristos? Trebuie să plătești prețul!

Fii un creştin adevărat.