Creșterea spirituală și profesională a muzicienilor creștini

În vara anului acesta am desfășurat pentru prima dată o tabără muzicală creștină în Republica Moldova, care a fost întitulată “Tabăra ASAF”, după numele renumitului levit Asaf, căruia împăratul David i-a încredințat să conducă împreună cu fiii săi toată închinarea de la Templul lui Dumnezeu din Ierusalim. La tabără am studiat viața lui David, urmărind în mod special locul închinării prin muzică în tot ce a făcut și a fost acest om. Am cercetat împreună cu participanții cartea 2 Samuel și 1 Cronici din Biblie, iar serile am predicat câte un mesaj de învățătură despre locul închinării. Pentru că multe lucruri nu am reușit să le spun în acele mesaje, am hotărât să o fac prin câteva articole, dintre care acesta este primul. În el voi pune în discuție necesitatea creșterii spirituale și profesionale a muzicianului creștin. Evident că articolul este îndreptat spre muzicienii creștini, dar nu în ultimul rând și pentru pastorii bisericilor. Vor beneficia de la citirea lui și ceilalți creștini, căci vor găsi aici principii care se aplică slujirii lor, indiferent de darul duhovnicesc pe care l-au primit la nașterea din nou.

Muzicianul creștin trebuie să fie preocupat deopotrivă de creșterea lui spirituală și cea profesională. Pentru a aduce o slujire plăcută lui Dumnezeu și una și cealaltă sunt deopotrivă de importante. Și dacă pregătirea lui profesională se va arăta în exterior și va fi văzută de oameni, atunci creșterea lui spirituală va determina motivația lui, care este văzută în totul de Dumnezeu.

Motivația creșterii profesionale a muzicianului creștin trebuie să fie de ordin spiritual. Tocmai pentru că vrea să-i fie plăcut lui Dumnezeu și pentru că vrea să-L slăvească pe Dumnezeu, de aceea își va da silințele să învețe a cânta cel mai bine cu vocea sa la instrument. Autorii psalmului 137 erau muzicienii de la templul din Ierusalim, probabil niște fii ai lui Asaf, care ajunseseră robi în Babilon. Acolo, pe malurile râurilor Babilonului, ședeau jos și plângeau când își aduceau aminte de Sion și de slujirea pe dare o făceau ei în Ierusalim la Casa Domnului. Pentru că își pierduseră slujba și pentru că fuseseră luați de la acel loc al închinării, acești oameni nu-și mai vedeau rostul și își atârnaseră harfele în sălciile din ținutul acela. Asupritorii lor apreciau pregătirea lor profesională, artistismul lor și le cereau cântări, zicând:”Cântați-ne câteva din cântările Soionului!”. Nu, biruitorii lor nu erau interesați de conținutul spiritual al acestor cântări. Ei cunoșteau faima acestor muzicieni din Ierusalim și doreau să asculte muzică de cea mai înaltă calitate. Lor prea puțin le păsa de motivația muzicienilor de la templu și îi tratau ca și pe cei care cântă pentru bani la nunți, la cumetrii sau la concerte organizate de politicienii care manipulează masele și distorsionează adevărul istoric.

Durerea robiei și a pierderii patriei îi împiedica pe acești muzicieni, căci ziceau: “Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?”. Totuși, au hotărât să cânte. Motivația lor spirituală și admirația pentru caracterul lui Dumnezeu i-a determinat să cânte și să zică:” Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei! Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Iersualim culmea bucuriei mele!” (Psalmul 137:5-6) Nu profesionalismul muzical, ci maturitatea spirituală a acestor muzicieni i-a făcut să se bucure de Dumnezeu într-un pământ străin și să-L slăvească din țara robiei lor.

Dacă vrei să te manifești doar ca și muzician, vei fi interesat doar de creșterea ta profesională. Vei depune eforturi mari ca să însusești muzica și vei nesocoti studierea profundă a Bibliei și trăirea în fiecare zi a adevărurilor studiate.

Dacă vrei să-i aduci închinare adevărată lui Dumnezeu, atunci vei dori să crești spiritual și profesional în aceeași măsură. Vei fi foarte mult preocupat de motivația și starea inimii tale înaintea lui Dumnezeu.

Planurile unui om arată prioritățile lui, căci unde sunt planurile lui, acolo este și comoara lui și unde este comoara acolo este și inima, adică gândurile. Planifică pentru creșterea ta spirituală și pentru creșterea ta profesională. Creșterea ta spirituală nu poate avea loc decât dacă studiezi zilnic Sfintele Scripturi, mergi sistematic și pregătit la un grup de studiu biblic, ești nelipsit de la serviciile divine ale bisericii, de la ora de rugăciune și iei parte la toate lucrările spirituale pe care pastorul le solicită tuturor membrilor bisericii. O bună oportunitate pe care o ai acum este seminarul de creștere spirituală din cadrul Bisericii ”Bunăvestirea”, pe care îl voi conduce în zilele de 6, 7 și 8 septembrie 2019 la tabăra “Prietenia” din localitatea Coșnița. Vom studia acolo Episitola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni.

Pune toate aceste lucrări în planurile tale și în calendarul tău tot așa cum pui și planurile pentru creșterea ta profesională, care implică ore de pregătire la instrument, solfegiu, repetiții, compunerea cântărilor, etc. O oportunitate unicală va fi să participi la ediția a doua a taberei ASAF, care se va desfășura în perioada 27 iulie – 1 August 2020. Rezervează-ți aceste date și contactează la info@precept.md sau la telefonul +(373)69966779 penttru mai multe detalii. La tabăra ASAF vei avea tocmai posibilitatea să crești intensiv spiritual și profesional. Nu uita să spui și prietenilor tăi să vină la această tabără.