Credincios adevărat sau credincios mincinos?

Mai întîi vom determina la ce timp este verbul „a păcătui”.

„Oricine este născut din D-zeu, nu păcătuieşte (prezent), pentru că sămînţa Lui rămîne în el şi nu poate păcătui ( prezent), fiindcă este născut din Dumnezeu ” (1 Ioan 3:9)

Verbul la prezent arată o acţiune continuă, un mod de viaţă. Prin urmare, vedem din acest text că uneori creştinul se întîmplă să păcătuiască, dar nu poate păcătui continuu, astfel încît păcatul să devină un obicei al vieţii sale.

De exemplu, nu poţi să spui că eşti creştin dacă trăieşti în concubinaj, modul tău de viaţă este păcătos, astfel te prinzi să fii un creştin mincinos care ” se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scîrbă: nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună.”  (Tit 1:16)

Tot Dumnezeu ne dă şansa să o încheiem cu viaţa păcătoasă, iar din dragostea Lui pentru noi El ne salvează.

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii a fost arătat(Tit 2:11) …. El S-a dat pe Sine(Isus Hristos) Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege(Tit 2:14) …. El ne-a mîntuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci prentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfînt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mîntuitorul nostru.” (Tit 3:5)

Suntem în faţa unei alegeri, dar să ştiţi că „va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decît pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.”

Eşti tu un creştin adevărat?
Vrei să mergi tu în această viaţă pe calea păcatului care aduce pierzare sau te decizi acum să-L primeşti pe Isus în inima ta şi îngerii să facă o adevărată sărbătoare în ceruri?

Domnul să vă binecuvînteze !