A greşit Dumitru Cornilescu când a tradus ”naştere din nou” în Evanghelia după Ioan 3:3?

A greşit Dumitru Cornilescu când a tradus ”naştere din nou” în EvangheliaPrintre comentariile plasate pe http://www.moldovacrestina.md a fost pus şi o nouă învinuire la adresa traducerii Bibliei făcute de preotul Dumitru Cornilescu precum că ar fi tradus greşit. Mi-am dat seama că comentariul a fost un COPY AND PASTE de pe un alt site şi iată pasajul cu pricina:

Naşterea din nou. În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discuția Domnului Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: “Dacă nu se naște cineva de sus, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu”. Cornilescu, traducând în fapt după versiunile protestante engleză și franceză ale Bibliei (neoprotestanții îl laudă, totuși, ca pe un erudit al limbilor vechi), scrie “dacă nu se naște cineva din nou…”, pentru a face potrivirea cu doctrina neoprotestantă a nașterii din nou a creștinului, în urma unei rugăciuni spontane, care marchează totodată și încheierea mântuirii. Textul original grecesc – gennisi anothen – înseamnă “să se nască de sus”. De altfel, la versetul 4, unde Nicodim întreabă cum poate să se nască un om bătrân, Cornilescu adaugă de la sine “…din nou”.

Să vedem acum pasajul Ioan 3:4 în original:

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

Cuvântul cu pricina este ἄνωθεν şi definiţia lui este:

ἄνωθεν,d  {an’-o-then}
1) from above, from a higher place  1a) of things which come from heaven or God  2) from the first, from the beginning, from the very first  3) anew, over again

Cuvântul are trei semnificaţii şi anume:

  1. de sus, dintr-un loc mai înalt
  2. de la început, de la primii sau primul
  3. din nou, iarăşi

Nu prea înţeleg cum putea Dumitru Cornilescu să facă şi să urmărească prin această traducere “potrivirea cu doctrina neoprotestantă a nașterii din nou a crestinului”. Nu este naşterea din nou şi o doctrină a Bisericii Ortodoxe, doar că confundată cu botezul?  Iată ce scrie în manualul de Educaţie Creştin-Ortodoxă pentru clasele IV din Republica Moldova:

“Botezul se mai numeşte şi baia naşterii din nou sau renaştere, pentru că spală păcatul strămoşesc sau toate celelalte păcate ale celui ce se botează, îl uneşte cu HRistos şi-i dăruieşte o viaţă nouă cu Dumnezeu, în Biserică” (Educaţia Creştin-Ortodoxă, manual pentru clasa a IV-a, Chişinău 2007, pag.25)

Mai atrag atenţia la imaginea paginii 24 din manual unde botezul este numit naştere din nou şi se face exact referire la textul din Ioan 3:1-3, acelaşi text de care este învinuit pe nedrept Dumitru Cornilescu.

Sau trebuie să înţelegem că autorii manualului de Educaţie Creştin-Ortodoxă  au scris despre naşterea din nou ca să facă “potrivirea cu doctrina neoprotestantă a nașterii din nou a creștinului”?