Sunt copiii baptiştilor parte din Biserica Baptistă?

Întrebare:

Copiii baptiștilor  care nu pot înțelege adevărul fac parte din Biserica Baptista? Dar din cea reala care este una singura fără atâtea denumiri? Daca da pe ce baza? Ca după cum spuneţi, numai cei ce împlinesc Scriptura fac parte din Biserica.

Nu, copiii baptiştilor nu sunt parte din Biserica lui Hristos prin singur faptul că s-au născut sau au crescut în familii de baptişti. Ei devin parte din Biserica lui Hristos atunci când primesc în inimă adevărul Evangheliei crezând din inimă în Domnul Isus Hristos şi fiind născuţi din nou, atunci când încheie Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos şi o dovedesc aceasta prin sfântul botez cu apă.

La citirea atentă a cărţii Faptele Apostolilor veţi vedea că doar cei care primeau propovăduirea şi erau botezaţi, doar ei deveneau membri ai Bisericii lui Hristos. Iată un exemplu:

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. (Faptele apostolilor 2:41)

Totuşi, copiii baptiştilor au un mare privilegiu să fie învăţaţi adevărul Sfintelor Scripturi şi să-l vadă acest adevăr trăit de părinţii lor, dacă aceştia sunt cu adevărat oameni născuţi din nou şi nu doar creştini cu numele, pentru că şi la baptişti, ca şi în orice altă confesiune, pot exista creştini cu numele. Doar că la baptişti, atunci când se identifică acest lucru, adică când se identifică că cineva care se numeşte cu frumosul nume de creştin trăieşte în păcat, atunci îi este aplicată disciplina bisericească, iar dacă nu se pocăieşte cu adevărat şi stăruie în păcat este dat afară din Biserica lui Hristos, aşa cum a învăţat Apostolul Pavel când a spus:

V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. (1 Corinteni 5:9-13)

Orice confesiune creştină care urmează învăţătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos lăsată pe paginile Sfintelor Scripturi, va aplica această disciplină faţă de creştinii care se închină lui Dumnezeu în cadrul confesiunii respective. Nici o confesiune nu deţine monopolul asupra Bisericii lui Hristos, dar au privilegiul să facă parte din ea cei care se află în Noul Legământ cu Domnul Isus, care au fost născuţi din nou şi care trăiesc în ascultare de învăţătura sănătoasă a Mântuitorului lăsată pe paginile Sfintelor Scripturi.