Este bine pentru creștini să-și dea copiii la școlile publice?

Întrebare:

Trebuie un copil să meargă la școala publică obișnuită, care nu este creștină, ca să facă clasele I – IX, din moment ce acolo se învață și multe lucruri rele și mai sunt și prietenii rele? 

david-1-septembrie

Pericolul este real

Este adevărat că în școlile publice este un mare volum de informație dăunătoare pentru copii. Dacă răsfoiți manualele școlare, veți vedea că ele sunt foarte îmbibate cu învățături evoluționiste care sunt religia ateismului și care au distrus credința multora. Împreună cu Biserica Bunăvestirea am făcut o conferință de presă prin care am făcut un apel la Ministerul Educației să fie revizuite manualele școlare și să fie cel puțin făcut un echilibru în ele în ce privește prezentarea teoriei evoluționiste față de cea creaționistă. Până ce nu s-au făcut nici un fel de pași concreți în privința aceasta, dar sunt sigur că dacă și-ar uni eforturile părinții, Biserica și toată societatea, am putea să ajungem la un bun rezultat.

Este responsabilitatea părinților să-și învețe copiii 

Până atunci, însă, (dar și atunci tot) noi, părinții, trebuie să fim conștienți că avem responsabilitatea să-i învățăm pe copii din Sfintele Scripturi și nu putem pune pe umerii nimănui această responsabilitate. În Vechiul Testament este scris:

Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:6-9)

Casa creștină este și trebuie să fie prima, cea mai importantă și permanenta școală creștină cu cel mai interesant și intensiv program de studii. În Noul Testament este întărită porunca din Deuteronom când zice:

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.(Efeseni 6:4)

Timotei, ucenicul lui Pavel, a crescut cu un tată grec pâgân, dar mama lui Eunice și bunica Lois l-au învățat din pruncie Sfintele Scripturi și pentru că i-au arătat un model frumos de credință sinceră, au reușit să crească din el un om al lui Dumnezeu care apoi a devenit ucenicul lui Pavel și a lucrat mult cu el în Evanghelie.

Trebuie să-i pregătim pe copii pentru lupta spirituală

Uneori, în dorința noastră să-i protejăm pe copii de lucrurile rele și periculoase, putem să nu-i pregătim pentru viață. În Vechiul Testament se spune despre o generație care crescuse fără să învețe războiul. Noi avem de dat un război spiritual care va dura până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. De aceea, trebuie să-i pregătim și pe copiii noștri ca să fie biruitori în acest război. La școala publică tot se dă un război spiritual și noi trebuie continuu să-i antrenăm și să-i pregătim pe copiii noștri ca să știe cum să ducă această luptă și să iasă biruitori, căci lupta aceasta va dura toată viața lor. Am avut și noi cu soția gândul să-i dăm pe copiii noștri la școala creștină, dar la îndemnul învățătorilor și mentorilor noștri, Mia și Costel Oglice, am ales să-i dăm la școala publică tocmai ca să-i învățăm lupta spirituală. Aceasta a cerut și cere să fim totdeauna implicați în studiile copiilor noștri și să-i călăuzim zi cu zi cum să procedeze. Este important ca să petrecem cu copiii timp în fiecare zi și să ne interesăm nu doar de succesele lor academice, dar și de lucrurile care sunt ei învățați și de felul cum folosesc ocaziile să spună Evanghelia.

Despre prieteniile rele

Este adevărat că la școală copiii pot lega prietenii rele, dar aceasta se poate întâmpla oricând și oriunde. De aceea, noi trebuie să aplicăm strategia lui Solomon din cartea Proverbelor – să-i învățăm continuu pe copii despre pericolul prieteniilor rele și cum să se păzească de ele. Iată cum făcea Solomon:

Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei! Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat; haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă; vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă; vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!” – Fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor! Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor; căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. (Proverbe 1:10-19)

Nu ne sunt relatate detalii în Biblie cu privire la educația pe care a primit-o proorocul Daniel, dar din felul cum a știut să se păzească pentru tot restul vieții de orice influență rea și să-I rămână credincios lui Dumnezeu, ne dăm seama că a primit acasă o foarte înaltă și calitativă educație spirituală.

Există alternative

Dacă nu doriți să vă dați copiii la școala publică și credeți că este mai bine pentru ei să învețe într-o școală creștină, atunci o posibilitate este Liceul Creștin “Elimul Nou”. Biserica “Isus Salvatorul” din Chișinău este acum în proces de construcție a clădirii unei școli creștine în care se preconizează să învețe un număr de peste 600 de elevi. Rugați-vă ca să-i ajute Domnul pe conducătorii acestor școli în lucrarea lor și ca să ridice Dumnezeu alte școli creștine.

Familia Bugaian din satul Talmaza au început un program de homeschooling (studii la domiciliu). Am rămas încântat să văd rezultatele după primul an. Ei au o experiență bună și îi pot sfătui și pe alții care doresc să aplice această metodă de studii.

O constatare ingrijorătoare

Timp de 20 de ani de la procalamarea independenței statului nostru școlile din țară au fost în general deschise pentru proiectele creștine și pentru predarea Cuvântului lui Dumnezeu. Cu părere de rău, trebuie să constatăm că actualul Minister al Educației nu salută acest lucru și se pare că ridică încetul cu încetul mai multe obstacole în acest sens, chiar dacă prin lege avem admisă predarea Religiei în școli. Faptul acesta ar trebui să ne provoace la acțiune pe toți cei care înțelegem implicațiile lui și în primul rând pe părinți și pe slujitorii Bisericii. Pentru că suntem acum în campanie electorală, trebuie să ridicăm în fața candidaților politici aceste probleme și să le prezentăm dorințele noastre pentru o școală deschisă la studierea Cuvântului lui Dumnezeu.

Ce crede cititorul? Este bine sau nu pentru creștini să-și dea copiii la școlile publice?