Copiatul, marea maladie a copiilor noștri

V-ați gîndit vreodată de ce într-o țară creștină am fost nevoiți să implementăm atîtea legi și reguli la bacalaureat ca copiii noștri scumpi să nu mai copieze? De ce suntem nevoiți să fim așa de stricți? Pentru că copiatul a devenit o artă. Ai nevoie de multă, multă îndemînare să copiezi, așa ca să nu fii prins. Mai tragic e că ori părinții încurajează acest fenomen, ori chiar profesorii, ca să nu rămînă studenții lor cu note proaste, că e rușine. E rușine să ai o notă proastă, dar nu e rușine să copiezi.

Cu cîteva zile în urmă discutam cu două prietene la acest subiect. Una dintre ele, care anul acesta dă examenele de bacalaureat,  a zis: “Nu este așa de stresant cu camere de filmat, cred că așa mare nevoie se face, doar ca să le scoată și elevii să poată copia”. Altă prietenă zice: “Cu tot cu camere și detectoare se încumetă unii să copieze!” Foarte trist… Unica încurajare în această frază ar fi că dacă copiii noștri se încumetă să copieze cu atîtea detectoare, înseamnă că sunt creativi, foarte creativi!

De ce în țările europene sau SUA nici nu se pune această problemă? Pentru că ei, chiar dacă nu mai recunosc acest fapt acum, au fost educați într-un spirit cu teamă și cutremur față de Dumnezeu. Reverența față de Dumnezeu te face să dorești o conștiință curată.

Dumnezeu niciodată nu a pretins altceva decît este El:

Voi să- Mi fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul; Eu v’am pus de o parte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei( Levitic 20:26)

El este sfînt și cere de la noi aceeași atitudine în toate aspectele vieții noastre. Trăim într-o generație fără scrupule, fără rușine, dar dacă pretindem că suntem creștini și încurajăm sau tolerăm copiatul, ce transmitem în viitor?

Sfînta Scriptură ne spune clar:

Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v’aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l- a făcut(Coloseni 3:9-10)

Faptele unuia care zice că e creștin sunt curate, după standardele lui Dumnezeu.

Deci, să nu tolerăm copiatul, pentru că e o minciună, pretinzi altceva decît realitatea și aceasta e păcat.

Voi, să vă sfinţiţi, şi să fiţi sfinţi, căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi legile Mele, şi să le împliniţi. Eu sînt Domnul, care vă sfinţesc(Levitic 20:7-8).