Convenția Lanzarote oferă protecție copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale

Datele statistice existente arată că în Europa aproximativ un copil din cinci este victimă a unei forme de violență sexuală. Constatând aceste proporţii îngrijorătoare ale exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, în special prin utilizarea tot mai extinsă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), atât de către copii, cât şi de către autorii infracţiunilor şi că pentru prevenirea şi combaterea exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale asupra copiilor este indispensabilă cooperarea internaţională, statele-membre ale Consiliului Europei şi alţi semnatari au convenit asupra textului Convenţiei Lanzarote, care garantează o protecţie temeinică şi completă a copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale. Convenţia de la Lanzarote, ratificată de peste 20 de țări din cele 47 ale Consiliului Europei, a intrat în vigoare la 1 iulie 2010, iar pentru Republica Moldova la 1 iulie 2012.

Textul Convenției consolidează standardele existente în domeniu și completează anumite lacune; accentul este pus pe prevenire, gama largă de măsuri de protecție pentru copii și victime, referindu-se la toți copiii de sub vârsta de 18 ani. De asemenea, documentul include dispoziții privind noile forme de violență, precum și exploatarea copiilor prin intermediul noilor tehnologii ale informației și telecomunicațiilor.

Măsurile preventive

Măsurile preventive prevăzute de Convenție, ce trebuie implementate la nivel național, includ măsuri de sensibilizare a cadrelor de specialitate și a publicului, de formare a persoanelor care lucrează cu și pentru copii și de informare a copiilor în cadrul școlii.

Controale stricte la angajare

Persoanele care lucrează cu copiii sunt vizate de aceste măsuri pentru a ști la ce urmează să fie atente. De asemenea, aceste măsuri presupun controale mai stricte la etapa de recrutare pentru profesiile care implică un contact regulat cu copiii, pentru a se asigura de faptul că persoanele candidate nu au suferit condamnări anterioare pentru exploatare sau abuz sexual.

Restricționarea informațiilor în mass-media

O altă măsură preventivă ce trebuie aplicată de stat privește mass-media, care transmite frecvent informații despre infracțiunile sexuale săvârșite asupra copiilor. Potrivit prevederilor Convenției, statele semnatare trebuie să prevină sau să interzică răspândirea de materiale care propagă infracțiunile respective.

Protecția utilizatorilor de Internet

Apariția infracțiunilor cibernetice a adăugat o nouă dimensiune violenței sexuale, de aceea este importantă implicarea furnizorilor de servicii de Internet și telefonie mobilă și a operatorilor de motoare de căutare la pregătirea măsurilor și politicilor de prevenire. În acest sens, este imperativă existența agențiilor specializate care să lupte eficient împotriva infracțiunilor prin Internet, care să disemineze informații inclusiv referitor la pericolele la adresa copiilor. Utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea să raporteze rapid imaginile sau comportamentele șocante întâlnite pe Internet.

Comitetul Miniștrilor recomandă implementarea acestor măsuri pentru a diminua informațiile pornografice în spațiul virtual, care cauzează multe din infracțiunile sexuale, inclusiv turismul sexual. Ghidul pentru parlamentarii Consiliului Europei, Comitetul Miniștrilor cu privire la implementarea acestei Convenții menționează că turismul sexual este…

o prostituție à la carte, care, ea însăși, nu reprezintă decât traducerea, în viața reală, a situațiilor propuse de pornografie; cele două lumi intră în contact pentru a exploata ființele umane și a le comercializa trupul.

Valeriu Ghilețchi, deputat PLDM în Parlamentul Republicii Moldova, a fost desemnat raportor în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la subiectul combaterii turismului sexual pedofil. Valeriu Ghilețchi va prezenta un raport și un proiect de rezoluție în baza raportului, care se va baza pe patru principii: 1. Prevenire; 2. Protecție; 3. Urmărire (engl. Prosecution); 4. Politici. Raportul va propune modificarea legislației penale, cât și crearea unei rețele internaționale specializate în combaterea acestui fenomen. Iar în privința politicilor promovate de stat, acestea trebuie să se axeze pe ajutorul acordat familiilor și copiilor care sunt în zona de risc.

Mecanismul de monitorizare

Convenția introduce și un mecanism de monitorizare, pentru a asigura implementarea eficientă și respectarea acestor dispoziții de către Părți. Acest mecanism se bazează pe o instanță, Comitetul Părților, compus din reprezentanți ai Părților la Convenție. Comitetul are trei atribuții de bază: facilitarea folosirii și implementării eficiente a Convenției; formularea avizelor asupra chestiunilor legate de aplicarea Convenției; colectarea, analiza și schimbul de informații, experiențe și bune practici între state, în vederea îmbunătățirii politicilor naționale în materie de prevenire și combatere a exploatării sexuale și abuzului sexual asupra copiilor.

Au fost inițiate modificări în legislația Republicii Moldova

În Republica Moldova, cu atribuții în prevenirea și combaterea acestui aspect al criminalității informatice sunt Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală.

Potrivit datelor statistice, în anul 2012 au fost înregistrate 5 cazuri de pornografie infantilă. Din aceste considerente, argumentând pericolele și efectele dezastruoase ale pornografiei, Ministerul Afacerilor Interne a venit cu un proiect de lege, supus consultărilor publice la data de 4 decembrie 2014, prin care să modifice mai multe acte normative pentru a preveni acest fenomen. Proiectul prevede completarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 20 din 03.02.2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, în vederea asigurării blocării de către furnizorii de servicii de comunicații electronice a paginilor web prin care se răspândesc materiale din categoria pornografiei infantile. După adoptarea proiectului, urmează elaborarea de acte normative subordonate legii ce vor stabili mecanimul de elaborare a unor astfel de liste a paginilor web cu conținut interzis. Părțile interesate pot încă trimite opinia și recomandările pentru acest proiect la adresa electronică: artur.degteariov@mai.gov.md