Este permis alcoolul în timpul postului?

consumul de vin în timpul postului - permis sau nu de Dumnezeu?

Întrebare:

Alcoolul este de post? Se poate consuma alcool în zilele când se ţine post?

Fără precedente – consumul de vin în timpul postului

Biblia nu ne spune despre cineva care ar fi ţinut post şi în timpul postului să fi consumat vin sau băuturi tari. Dimpotrivă, cum am arătat şi în articolele anterioare despre acest subiect, în toate cazurile din Biblie, când oamenii ţineau post, ei se abţineau complet de la mâncare, iar în unele cazuri şi de la băutură, adică apă.

Postul este pentru apropiere de Dumnezeu

Cum spune profetul Isaia în capitolul 58 din cartea care îi poartă numele, rostul postului este ca să ne fie auzit strigătul sus la Dumnezeu. Toată Biblia însă face multe avertizări despre pericolele care vin odată cu consumarea vinului.

Consumarea vinului este oprită în apropierea de Dumnezeu

Când oamenii se dedicau pentru o închinare mai specială lui Dumnezeu, ei se abţineau de la vin. Astfel, la conceperea lui Ioan Botezătorul, îngerul i-a spus lui Zaharia, tatăl lui, următoarele despre copilul care urma să se nască:

El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulţi din fii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. (Ev. Luca 1:14-16)

Proorocul Daniel n-a consumat vin

Cu toate că Cuvântul lui Dumnezeu nu-l defineşte ca şi post, în viaţa profetului Daniel a fost o situaţie care se aplică la întrebarea noastră. Iată cum ne relatează Biblia această situaţie:

În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Beltşaţar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul aceasta, şi a priceput vedenia. „În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, şi nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni”. (Daniel 10:1-3)

Acesta a fost un fel al lui Daniel să intensifice rugăciunea lui, o luptă spirituală prin care a cerut lui Dumnezeu explicaţia vedeniei văzute. Când a venit îngerul care i-a dat explicaţia, i-a spus:

„Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi, şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei. Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.” (Daniel 10:12-14)

Pentru că şi-a pus inima să înţeleagă vedenia şi să se smerească înaintea lui Dumnezeu, Daniel, timp de trei săptămâni, adică 21 de zile, n-a mâncat deloc bucate alese, n-a întrat în gura lui nici carne şi nici vin.

Având în vedere cele menţionate mai sus, las pe cititor să decidă singur dacă este corect pentru un creştin să consume vin în perioada postului.