Care este cel mai important post?

Care este cel mai important post?Întrebarea primită este următoarea:

Este obligatoriu să ţinem toate posturile din an? Dacă nu, care este cel mai important post și de ce?

Care este cel mai important post? Întrebarea aceasta a mai fost adresată lui Dumnezeu

Proorocul Zaharia, scrie în cartea care îi poartă numele că în anul 517 înainte de Hristos au venit oamenii din Israel cu această întrebare la Dumnezeu. Iată cum scrie el:

În anul al patrulea al împăratului Dariu, Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia, în ziua a patra a lunii a noua, care este luna lui Chisleu. Cei din Betel trimiseseră pe Şereţer şi pe Reghem-Melec cu oamenii săi, să se roage Domnului, şi să întrebe pe preoţii din Casa Domnului oştirilor şi pe prooroci: „Trebuie să plâng şi în luna a cincea şi să mă înfrânez, cum am făcut atâţia ani?” (Zaharia 7:1-3)

Oamenii din Israel posteau pentru a intensifica rugăciunea şi ca să le fie auzită rugăciunea la Dumnezeu. Cererea lor principală era ca să reuşească zidirea cetăţii Ierusalimului, templului şi să se întoarcă acasă poporul aflat încă în robie. După mulţi ani, oamenilor li s-a părut că postesc în zadar pentru că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile lor. De aceea au mers la preoţi să întrebe dacă mai are rost să ţină atâtea posturi. În aceeaşi carte a proorocului Zaharia spune că aveau patru posturi în an şi anume, în lunile a patra, a cincea, a şaptea şi a zecea. Deci, fiind obosiţi de posturi şi văzând că nu primeau răspuns la rugăciuni, oamenii au venit să întrebe dacă nu se mai poate de redus din acele posturi, sau, cu alte cuvinte, dacă s-ar putea să le respecte doar pe cele mai importante, aproximativ cum este întrebarea care mi-a fost adresată.

Nu orice post este primit de Dumnezeu

După ce au venit oamenii să întrebe de preoţi, proorocul Zaharia a scris:

Atunci Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Spune la tot poporul ţării şi preoţilor: „Când aţi postit şi aţi plâns în luna a cincea şi a şaptea, în aceşti şaptezeci de ani, oare pentru Mine aţi postit voi? Şi când mâncaţi şi beţi, nu sunteţi voi cei ce mâncaţi şi beţi? Nu cunoaşteţi cuvintele, pe care le-a vestit Domnul prin proorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit şi liniştit împreună cu cetăţile din jurul lui dimprejur, şi când şi partea de miazăzi şi câmpia erau locuite?” (Zaharia 7:4-7)

Când spune „oare pentru Mine aţi postit voi?”, Dumnezeu le arată că nu a ţinut cont de postul lor, nu a fost bine ceva în felul cum au postit şi acel post nu a fost acceptat înaintea Lui şi nici rugăciunile înălţate nu au fost ascultate, pentru că ei nu luau seama la Cuvintele lui Dumnezeu spuse în trecut şi prin care a învăţat poporul cum să postească şi care este postul plăcut Lui. Deci…

Care post este plăcut lui Dumnezeu?

Ca să răspundă celor veniţi la preoţi să întrebe ce post să respecte:

Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel: „Aşa a vorbit Domnul oştirilor: „Faceţi cu adevărat dreptate, şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.” (Zaharia 7:9-11)

Acesta este mesajul care l-a dat Domnul mai înainte, prin proorocul Isaia şi prin alţi profeţi despre postul care îi este Lui plăcut.

Nu doar un obicei ce umbreşte porunca lui Dumnezeu

Când au stat în robia babiloneană şaptezeci de ani şi după ce s-au întors acasă, cei din Israel posteau des, dar totul devenise obicei şi nu se respecta esenţa postului, aşa cum spune Dumnezeu mai departe în acelaşi text:

Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele, şi şi-au astupat urechile ca să n-audă. Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor, prin Duhul Său, prin proorocii de mai înainte. Din pricina aceasta Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie. Când chema El, ei n-au vrut s-asculte: „De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult, când au chemat ei, zice Domnul oştirilor.” (Zaharia 7:11-13)

Aici este un principiu foarte important. Dumnezeu primeşte postul omului şi ascultă rugăciunea lui când şi omul caută să cunoască şi ascultă Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia. Dacă însă nu ne pasă de cele scrise în Biblie, dacă nu ne pasă de voia Lui, ne putem trezi în situaţia celor din Israel care ţineau patru posturi pe an şi nici unul din ele nu era plăcut lui Dumnezeu şi nici primit de El.

Să ne întoarcem din toată inima la El, să cercetăm Cuvântul Lui, să facem voia Lui şi să ne revizuim atitudinile inimilor. Acesta este prima şi principala condiţie pentru ca un post să fie plăcut lui Dumnezeu. Aşa să ne ajute Dumnezeu.