Consulul Olandei la Chișinău încearcă să ne convingă că homosexualitatea este în limitele normalității

10 decembrie este ziua internațională a Drepturilor Omului. Cu această ocazie, Centrul de informații ”GENDERDOC-M”, organizația din Republica Moldova care are ca scop protecția drepturilor minorităților sexuale în Republica Moldova, a organizat la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) o lecție publică cu genericul ”Drepturile lesbienelor, gay-lor, bisexualilor și persoanelor transgender (LGBT) sunt Drepturile Omului”. În calitate de vorbitori în cadrul lecției au fost Dr. Robert de Groof, Consul al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova și avocata Doina Ioana Străisteanu.

Consider că ULIM a oferit sala pentru desfășurarea lecției publice în mod discriminatoriu, pentru că doar cu o lună în urmă a fost refuzat Paul Cameron să țină o lecție publică la subiectul homosexualității ca urmare a unei scrisori de avertizare din partea Coaliției Nediscriminare. Se pare că nu se acceptă diversitatea de opinii și deja trebuie să filtrăm toate mesajele potrivit  promotorilor mișcării homosexuale.

Mesajul de bază al lecției a fost că homosexualitatea este o normalitate și că nu trebuie să spunem că este un comportament sexual anormal, aceasta fiind ilegal și necorect, potrivit vorbitorilor. Această afirmație a sunat de multe ori ca un ordin și avertizare , ca un fir roșu, pe parcursul lecției publice.

Anastasia Danilova, Directorul Executiv al GENDERDOC-M, a început lecția publică enumerând drepturile pe care le cer minoritățile sexuale, menționând că acestea nu sunt drepturi speciale, ci doar acele drepturi care sunt garantate și celorlalți cetățeni de legislația națională, precum și de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Drepturile enumerate de Danilova au fost: dreptul la viață, dreptul la integritate fizică și psihică, dreptul la viața intimă, familială și privată, dreptul la o justiție echitabilă, inclusiv dreptul la familie și dreptul la adopție.

Legislația Republicii Moldova garantează libertatea în drepturi tuturor cetățenilor, drepturi ce pot fi exercitate în limitele și condițiile prevăzute de lege. Comunitatea LGBT urmărește de fapt obținerea dreptului la căsătorie și la adopție de copii iar Constituția Republicii Moldova reglementează căsătoria ca fiind întemeiată pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, iar adopția nu este permisă pentru cuplurile homosexuale. Încă anul trecut, societatea a fost antenționată că legea anti-discriminare (deghizată ulterior în legea privind egalitatea de șanse) va, deschide ușa pentru alte legi mult mai periculoase și mai liberale, în timp ce politicienii și alte persoane încercau să ne convingă de contrariul. Doar Alexei Marcicov, președintele Centrului GenderDoc-M, afirma convins în 2010 că în 5 ani în Republica Moldova vor fi legalizate căsătoriile homosexuale. În perioada în care se duceau discuții mari în legătură cu proiectul de lege anti-discriminare, apărătorii drepturilor minorităților sexuale nici nu pomeneau despre aceste drepturi, dimpotrivă, acuzau pe cei care încercau să atenționeze asupra celor ce urmau și-i învinuiau că vorbesc în necunoștință de cauză.

La rîndul său, Dr. Robert de Groof, Consul al Olandei în Republica Moldova, a prezentat viziunea sexologiei moderne asupra homosexualității, dlui prezentîndu-se drept sexologist de profesie, notificând din start că în Olanda comportamentul sexual este foarte liberal. În același spirit Dlui a vorbit și studenților veniți la lecția publică, îndemnându-i să vorbească despre sex așa cum discută despre oricare altă nevoie a omului – mâncare, somn. Relația sexuală reprezentând, după cum este și firesc, ceva intim, personal, tinerii au fost incomodați printr-o astfel de abordare și întrebări. Discursul ținut de domnul de Groof conținea detalii care au intimidat și chiar ofensat pe cei prezenți, astfel, a treia parte din tineri au părăsit sala încă de la începutul lecției.

Consulul a atacat învățătura Bisericii, care atribuie comportamentului homosexual un caracter nenatural, nefiresc. Opinia sa a fost argumentată prin studiile făcute în cadrul psihologiei animalelor – știință apărută acum 20 de ani ca ramură a psihologiei, în care s-ar fi determinat că sunt circa 1500 de specii de animale ce pot avea comportament homosexual, ceea ce ar permite să concluzionăm că comportamentul homosexual este natural. Potrivit lui, Sexologia contemporană include în categoria sexului anormal doar relațiile sexuale forțate, cele mai des întâlnite fiind violul și pedofilia, notând cărelațiile homosexuale, zoofilia, fetișismul sunt incluse în categoria relațiilor normale, deși atipice.

Consulul a redus sexul normal  la definiția de act sexual practicat cu sine însuși, cu altcineva sau cu mai multe persoane, în timpul căruia primești plăcere, indiferent de natura acestuia – heterosexual, homosexual, cu animale, atâta timp cât cineva nu a fost impus.

Spre deosebire de animale, noi oamenii am fost înzestrați cu rațiune și putem deosebi binele de rău. Totuși, și animalele pot adopta comportament deviant, după cum s-a întâmplat și în zilele potopului, când Dumnezeu a hotărât să nimicească inclusiv și animalele. Iată care a fost motivul:

Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. (Geneza 6:11-13)

De Groof a mai declarat că părerea majorității despre homosexualitate nu este altceva decât o prejudecată formată de-a lungul anilor de conceptul iudeo-creștin, adică de Vechiul și Noul Testament, care, în opinia diplomatului olandez, atribuie relației sexuale unicul scop de procreare și interzice ”sexul pentru plăcere”, afirmație cât se poate de falsă. Citând într-un mod fals pe Domnul Isus Hristos și pe apostolul Pavel din Biblie, dar și atribuind Vechiului Testament caracter pornografic, de Gross a încercat să denigreze autoritatea celor scrise în Biblie, care condamnă comportamentul homosexual și îndeamnă la pocăință pe cei ce săvârșesc astfel de practici:

”căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (…)Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. (Romani 1:26, 27, 32)

Dl de Gross a menționat că profesorii care declară homosexualitatea drept anormalitate în Olanda sunt criminali și trebuie să li se retragă licența, pentru că, potrivit lui ”noi toți suntem normali în lumea modernă”. Dar ce facem atunci cu 50 % din medici care au această opinie? Creștinii care consideră homosexualitatea păcat și anormalitate? Potrivit avocatei Doina Ioan Străisteanu, ei au dreptul doar să gândească așa, dar să nu-și expună această opinie public, pentru că ar reprezinta o încălcare a limitei libertății de exprimare. Oare este rezonabilă o astfel de limitare a libertății de exprimare? Putem închide gura celor care, bazându-se pe anumite argumente științifice sau convgingeri au o altă părere despre homosexualitate? Medicii, sociologii, psihologii și alți specialiști în diferite domenii au păreri diferite referitor la acest fenomen, de ce trebuie să le interzicem să vorbească? Cu părere de rău, și în rândul teologilor este deja un procent, deși mic, care consideră homosexualitatea un mod de viață acceptat de Dumnezeu. Creștinii nu pot să-și schimbe părerea despre homosexualitatea, aceasta fiind un păcat, o urâciune și o practică scârboasă înaintea lui Dumnezeu. Putem închide gura creștinilor și slujitorilor Bisericii pentru a nu spune oamenilor adevărul despre homosexualitate? Aceasta ar însemna să urăști oamenii, pentru că Biblia spune clar care va fi soarta celor ce practică homosexualitatea:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.  1 Corinteni 6:9, 10