Rezoluția Consiliului Europei despre pericolele creaționismului în educație

Cum a fost adoptată rezoluția

Rezoluția dată a fost adoptată la 4 octombrie 2007 în urma dezbaterilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) din aceeași zi. Dezbaterile au avut loc pe marginea raportului 11375 pregătit de Comisia pe Cultură, Știință și Educație, prezentat la ședința comisiei de Anne Brasseur, membră a grupului ALDE (Alianţa Democraţilor şi Liberalilor), la data de 14 septembrie 2007.  Din totalul de 85 de membri ai Comisiei respective, doar un număr de 15 parlamentari au participat şi au votat în unanimitate pentru susţinerea documentului în Adunare. Nici un reprezentant din România sau din Republica Moldova nu a participat la votul din Comisie.

În şedinţa din 4 octombrie 2007, au votat în favoarea concluziilor documentului 11375 un număr de 48 de parlamentari. Împotrivă au fost 25, iar un număr de 3 parlamentari s-au abţinut. 48 de parlamentari reprezintă 63.15% din totalul de 76 al celor prezenţi, dar 48 sunt o minoritate 15% dacă ne raportăm la numărul total al parlamentarilor din Adunarea Consiliului Europei, adică la cei 315. La una din ședințele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, s-au expus împotrivă doi reprezentanți din Republica Moldova, Vlad Cubreacov şi Valeriu Cosarciuc (membru ALDE).

Rezoluția nu are caracter obligatoriu, ci doar de recomandare, prin care statele membre ale Consiliului Europei sunt îndemnate să întreprindă careva acțiuni.

Rezoluția argumentează că răspândirea ideilor creaționiste în sistemele educaționale va avea efecte negative, inclusiv pentru democrațiile statelor membre, pentru că ar prezenta o amenințare pentru drepturile omului. Nu este însă explicat în textul rezoluției cum predarea creaționismului poate prezenta amenințare pentru drepturile omului. De asemenea, prin textul acesteia creaționismul este lipsit de dreptul de a dobândi un caracter de disciplină științifică și se subliniază că nu poate pretinde respectabilitate științifică.

Teoria evoluționistă, dimpotrivă, este prezentată ca fiind științifică, care nu are nimic cu revelația divină, dar edificată și bazată pe fapte. Este recomandată statelor pentru a fi inclusă în curriculum școlar în calitate de teorie științifică fundamentală. Sunt opinii că prin acest document ”se face o apologie a laicismului de tip iacobin şi a evoluţionismului, ca motor al ştiinţei”. Bogdan Duca, unul din autorii revistei Cultura din România, care a abordat acest subiect, acuză Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de implicare politică într-o dezbatere de nivel științific. Vă recomand să citiți comentariile acestuia pe marginea textului rezoluției.

Interzicerea predării creaționismului încalcă drepturile omului

Încă de la pct. 1  Rezoluția își arată îngrijorarea față de drepturile omului care ar putea fi afectate de predarea creaționismului, fără să explice cum. Cu toate îngrijorările și afirmațiile, însăși rezoluția încalcă grav drepturile omului.

Dreptul la educație presupune prezentarea tuturor alternativelor și teoriilor în fața elevului și a studentului. Unul din principiile de bază ale învățământului este diversitatea și nediscriminarea ideologico-partinică. (Legea învățământului Nr. 547 din 21.07.1995, art. 4)

De asemenea, Protocolul Adițional Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (CEDO) din 20 martie 1952 prevede obligația statului, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, de a respecta dreptul părinţilor de a asigura această educație şi acest învățământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice. Aceasta este una din alternativele pe care statul trebuie să le prezinte în procesul educațional de stat. Nu este legal să se impună copiilor concepții pseudo-științifice respinse de majoritatea covârșitoare a părinților lor, sub maniera unei promovări în calitate de teorie de bază.

Charles Darwin a intenționat prin teoria sa să aducă o diversitate și să combată teoria creaționistă, care era teoria dominantă în știința europeană de până la începutul secolului XX, așa cum a afirmat chiar el:

”Unii dintre cei ce admit principiul evoluţiei, dar resping selecţia naturală, par să uite, atunci când îmi critică cartea, că am avut aceste două obiective de mai sus în minte; deci, dacă am greşit acordând o mare importanţă selecţiei naturale, ceea ce nu pot spune, sau dacă i-am exagerat importanţa, ceea ce ar putea fi posibil, cel puţin, sper eu, am făcut o treabă bună în a ajuta la respingerea dogmei unor creaţii separate.” (The Descent of Man, 1871, pag. 92)

Amuzant este că membrii Comisiei care a elaborat documentul încearcă au cam încurcat succesiunea istorică a acestor teorii și scopul lor, ceea ce încă o dată arată incompetența lor în abordarea acestui subiect:

3. Creaționismul  apărut din negarea evoluției speciilor prin selecție naturală, a fost mult timp un fenomen aproape în întregime american. Astăzi  ideile creaționiste caută să pătrundă în Europa, iar răspândirea lor afectează câteva dintre statele membre ale Consiliului Europei.

De vreme ce sunt cunoscute argumente științifice în favoarea creaționismului, de ce nu sunt prezentate ca și alternativă în manualele școlare, așa ca elevul să nu fie influențat, ci să cântărească și să analizeze singur? Îndoctrinarea prin promovarea unei teorii drept fundamentale, alături de prezentarea drept mit a altor concepții și teorii alternative, reprezintă o încălcare gravă a libertății de gândire și convingere a copilului.

Recomandările Adunării Parlamentare pentru statele membre

La punctul 19 al Rezoluției APCE vine cu un șir de recomandări pentru statele membre, îndemnând în special autoritățile responsabile de domeniul educației să:

  • apere și să promoveze cunoștințele științifice;
  • consolideze predarea fundamentelor științei, istoria, epistemologia și metodele ei alături de predarea cunoștințelor științifice obiective;
  • facă știința mai clară, mai atractivă și mai aproape de realitățile lumii contemporane;
  • se opună ferm predării creaționismului ca și disciplină științifică pe picior de egalitate cu teoria evoluționistă și, în general, prezentarea ideilor creaționiste în orice altă disciplină, decât în disciplina de religie;
  • promoveze predarea evoluționismului ca și teorie științifică fundamentală în curriculum școlar.

Totodată, APCE cheamă Academiile de Științe ale statelor membre ale Consiliului Europei să semneze Declarația din iunie 2006 cu privire la predarea evoluției, care deja a fost semnată de 27 de academii de știință.

Acestea sunt recomandările și îndemnurile Consiliului Europei pentru statele membre. Din punct de vedere creștinesc, ca și țară trebuie respinse și criticate dur, pentru caracterul lor ideologic și periculos pentru libertatea de exprimare. Implementarea acestor recomandări presupune încălcarea dreptului la libertatea de exprimare, iar aceasta, pe termen lung, poate aduce din caracterul sovietic în spațiul european care se declară a fi unul care apără drepturile omului și libertățile fundamentale.