Conferința pastorală organizată de Precept Ministries România 2019

La Centrul de Studii Biblice Surduc s-a desfășurat Conferința Pastorală cu Steven Barber și directorii Global Precept Ministries, Mia și Costel Oglice. Participanții în număr de peste 100
persoane din 8 țări au studiat cursul “Predica de pe munte” împreună cu Costel și Mia Oglice, iar Steven Barber a predicat zilnic din Evanghelia după Matei.

Deja de 30 de ani la rând la Surduc, primăvara, se organizează conferința pastorală care aduce multă împrospătare pastorilor și liderilor din diferite țări. Timpul petrecut aici este un timp de
creștere în dragostea lui Dumnezeu și de zidire în Cuvântul Lui.