Este păcat să concepi un copil fără a fi căsătorită?

Întrebare:

Am trecut de vârsta când m-am aşteptat să mă căsătoresc şi să am o familie, dar nu vreau să rămân singură toată viaţa. Singurătatea este ceva de care mă tem şi nu vreau să mă gândesc la ea. Până acum m-am păstrat pentru bărbatul care credeam că mă va cere în căsătorie. Tot mai des mă gândesc că ar trebui să concep şi să nasc un copil ca să am măcar în felul acesta o familie. Ce spune Biblia cu privire la o astfel de faptă?

Căsătoria este cadrul instituit de Dumnezeu pentru conceperea şi naşterea copiilor. A concepe un copil in afara căsătoriei implică curvie. Dumnezeu spune în Cuvântul Său:

Să nu preacurveşti. (Exodul 20:14)

şi…

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Fapta aceasta vă va aduce un copil, dar va aduce şi consecinţe pe care nu le realizaţi acum dar Dumnezeu spune că va judeca pe curvari şi pe preacurvari şi El face aşa cum spune.

Când am auzit această întrebare gândul m-a dus la o doamnă în vârstă din satul unde m-am născut, care fiind trecută de vârsta la care s-a aşteptat să se mărite, a hotărât să nască un copil şi s-a încurcat cu un flăcău. A născut copilul şi nu s-a mai auzit de ea să fi fost o femeie uşuratică, ba invers, a fost foarte muncitoare şi săritoare la nevoile altora. Era clar că s-a hotărât să nască acel copil ca să nu fie singură şi ca să aibă un ajutor la bătrâneţe. Băiatul pe care l-a născut a crescut mare şi s-a făcut un om rău. Am rămas îngrozit când spuneau oamenii din sat că mama lui a ajuns să aibă fracturi la mâni, la picioare şi la coaste în urma bătăilor pe care le primea de la fiul ei pe care l-a născut ca să-i aducă mângâiere la bătrâneţe. Într-o iarnă a ajuns să o scoată afară din casă şi mama lui dormea într-un şopron fără uşi şi fără încălzire.

Nu vreau să spun că în toate cazurile judecata lui Dumnezeu vine astfel, dar cu siguranţă că va veni totdeauna.

Dacă vreţi să aveţi o familie, îndreptaţi-vă privirile spre copiii orfani şi căutaţi să le slujiţi şi să-i ajutaţi. Aceasta este şi dorinţa lui Dumnezeu care spune:

Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. (Iacov 1:27)

Singurătatea nu este o ameninţare pentru copiii lui Dumnezeu. Iată ce spune El în Sfintele Scripturi:

Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. – (Proverbe 21:21)