Este adevărat că un copil înfiat va moșteni comportamentul părinților?

Întrebare:

Este adevărat că un copil înfiat seamănă cu părinții, indiferent de felul ]n care îl educi tu și că dacă este din tată sau mamă bețivi va avea și el un astfel de comportament? Sau dacă era violent tatăl, credeți că așa va fi și copilul înfiat? Mulțumesc. 

Înfierea unui copil este înalt apreciată de oameni și de Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune că noi toți care suntem creștini, am fost înfiați de Dumnezeu.

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. (Romani 8:14-17)

Și mai este scris…

Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. (Romani 8:22-23)

Nu înseamnă că neapărat copilul pe care îl înfiați va deveni așa cum au fost părinții lui, în cazul când au fost bețivi sau violenți. De altfel, uitați-vă în jur, oare nu se întâmplă să iasă copiii cuminți din părinți răi și invers?

Deosebit de important este să-i oferiți copilului posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu prin studierea Sfintelor Scripturi. Evanghelia poate schimba viața fiecărui om care o primește și o crede.

Am văzut,  mai ales în Statele Unite ale Americii, mulți creștini care au făcut tot efortul să înfieze copii și din alte națiuni și astfel le-au oferit o copilărie fericită, un model creștinesc de trăire și cunoștințe din Sfintele Scripturi necesare pentru mântuirea sufletului.

Dumnezeu să vă ajute să înfiați copii, să le dați o educație frumoasă creștinească și să aveți multă bucurie de la ei pe acest pământ și în Împărăția lui Dumnezeu.