Experții comisiei europene evaluează implementarea Legii privind asigurarea egalității

Reprezentanții a mai multor grupuri minoritare au participat la întrevederea cu experții comisiei europene din 12 martie 2013 în vederea identificării gradului de implementare a Legii privind asigurarea egalității.

Cu ocazia desfășurării, pe perioada 11-15 martie 2013, a misiunii de evaluare a experților comisiei europene vizând dialogul pe vize RM-UE, a fost organizată întrunirea din 12 martie. Evaluarea gradului de implementare a PNADO și a Legii privind asigurarea egalității, unul din obiectivele acestei vizite în Moldova, a constituit subiectul acestei întruniri.

Nemulțumiri față de Comisia Parlamentară

Sergiu Ostaf și Nicolae Rădiță, 2 din cei 3 candidați respinși pentru funcția de membru al Consiliului anti-discriminare, și-au expus nemulțumirile față de modul în care s-a desfășurat concursul de selectare al membrilor. Decizia luată de comisia parlamentară specială constituită pentru alegerea acestui consiliu a nemulțumit candidații, declarând că aceasta a fost una politică, prin care s-a intenționat diminuarea rolului acestei instituții.

Au fost criticați fiecare din deputații Comisiei speciale, și mai puțin candidaturile participante la concurs, care se autoconsideră ”candidaturi într-adevăr puternice”.

Nicolae Rădiță, directorul Centrului Național al Romilor, a învinuit deputații-membri ai comisiei de întrebări ce presupuneau suspiciuni la adresa acestuia față de imparțialitatea și obiectivitatea sa, mai puțin, însă, despre prestația acestuia.

După cum am informat anterior, prestația slabă a dlui Radiță -concludentă pentru toți cei prezenți în sală – a demonstrat necunoașterea profundă a domeniului iar de aici și incompetența dlui Rădiță în domeniul nediscriminării. Este de neconceput să pretindă cineva la funcția de membru al Consiliului considerându-se capabil de a studia cazurile de discriminare, fără să cunoască măcar denumirea exactă a Legii nr. 121/25.05.2011 cu privire la asigurarea egalității, dar și a prevederilor elementare din documentele europene. Astfel, în pofida nemulțumirilor altor reprezentanți ai societății civile, este destul de înțeleasă și rezonabilă hotărârea Comisiei.

Se pare că s-a încercat a fi discreditată Comisia parlamentară în ochii experților comisiei europene. În cadrul interviuirilor, Comisia a acordat întrebări diverse, inclusiv pentru a determina eventuale prejudecăți și preferințe față de anumite categorii sociale, pentru a se asigura de o soluționare corectă și echitabilă a cazurilor de discriminare ce vor parveni ulterior.

Irina Batin, reprezentând Asociația Obștească ”Pentru Familie” în cadrul întrevederii, a atras atenția asupra acestor omisiuni și exagerări. Posibil din aceleași motive a fost tăiată porțiunea respectivă din înregistrarea realizată de echipa curaj.tv:

Doleanțele minorităților religioase pentru Consiliul Anti-discriminare

Reprezentanții minorităților religioase, prezenți la ședință, și-au exprimat dorința de a avea un consiliu echilibrat, accentuând că este mai important ca procesul de selectare al candidaților să decurgă calitativ fără a fi influențat din exterior sau din constrângeri de lipsă de timp.

Doru Cârdei, reprezentantul comunității creștine penticostale, a exprimat îngrijorarea comunității creștine pentru libertatea de exprimare, ”libertate de care ne bucurăm la moment, dar care în curând ne poate fi luată, așa cum va fi interzis să definești binele de rău conform Sfintelor Scripturi, iar aceasta este esența vieții creștinești.”

AO ”Pentru Familie” reiterează poziția referitor la candidatura Doinei Ioana Străisteanu

Asociația Obștească ”Pentru Familie” și-a reiterat poziția și îngrijorarea față de felul cum vor fi soluționate cazurile în viitorul Consiliu anti-discriminare, reieșind din componența acestuia. Doina Ioana Străisteanu este una din candidaturile selectate pentru funcția respectivă. Atitudinile acesteia față de unele grupuri din societate va duce la dezechilibrarea soluției pentru situațiile de discriminare delicate și nu va putea duce la asigurarea egalității de șanse.

1. Doina Ioan Străisteanu consideră și afirmă că nimeni nu are dreptul să spună că homosexualitate nu este normalitate sau că nu este ceva firesc, catalogând așa afirmații ca încălcare a legislației și a limitelor libertății de exprimare. Așa o abordare a lucrurilor duce la limitarea abuzivă a libertății de exprimare, dar mai ales limitarea libertății opiniei și libertății de  exprimare și practicare a religiilor care în mare parte nu consideră homosexualitatea o fiind normalitate, ci un delict moral (Creștinismul, Islamul etc.).

Mai mult decît atît, un stat democratic presupune incontestabil libertatea de a discuta anumite practici și fenomene. Părerile într-o societate trebuie discutate, nu impuse. Potrivit avocatei, însă, toți cei de o altă părere trebuie aduși la tăcere.

2. Doina Ioan Străisteanu a menționat că ar trebui interzise prin intermediul Consiliului și considerate drept discriminatorii acțiunile publice homofobe și cele care incită la discriminare, dar felul de interpretare a acestui deziderat ridică îngrijorări. Cu altă ocazie, dna avocată a afirmat că sunt discriminatorii chiar și panourile publicitare care ar reprezenta o imagine a unei familii heterosexuale, dacă ar conține așa mesaje ca: ”Familia Tradițională”, ”Cea mai adevărată familie”, ”Familia Normală” ș.a.  În acest sens manifestările organizate în fiecare an pe 15 mai de Ziua Familiei ar fi discriminatorii, precum și altele, pentru că prezintă familia tradițională drept subiect al sărbătorii, potrivit explicațiilor candidatei. Așa interpretări contravin prevederilor Constituției și altor legi speciale, precum și valorilor societății noastre.

3. În cadrul cursurilor de perfecționare în domeniul nediscriminării oferite de avocata Străisteanu pentru juriști, aceasta s-a expus asupra echilibrului între drepturile creștinilor și ale homosexualilor. Avocata consideră că creștinii trebuie să tolereze minoritățile sexuale chiar dacă pentru aceasta trebuie să facă acțiuni ce vin în contradicție cu convingerile lor religioase. Dacă nu au libertatea în anumite lucruri (ex : să reprezinte în judecată interesele unui cuplu homosexual în calitate de avocat), creștinii trebuie să presteze servicii unui cerc îngust de persoane, fie să renunțe la carieră.  O astfel de abordare gravă duce la discriminarea unei categorii mai numeroase – a creștinilor dar și altor credincioși în alte religii, precum și la marginalizarea acestora până la excluderea definitivă din viața socială.

Reieșind din afirmațiile și activitatea anterioară a candidatei Doina Ioana Străisteanu, în pofida declarațiilor și promisiunilor de obiectivitate date în timpul interviului de candidata selectată Doina Ioana Străisteanu, Asociația consideră că respectivul membru al Consiliului va acționa în detrimentul marii majorități a cetățenilor.  Atitudinea tendențioasă față de subiectul discriminării persoanelor LGBT prezintă un risc de a fi înclinată balanța în mod nejustificat și abuziv în favoarea acestui grup minoritar când vor examinate cazurile în Consiliu.