Câţi bani din colectă trebuie să investească Biserica în evanghelizare?

Întrebare:

Eu înţeleg că zeciuiala care o dau creştinii la Biserică trebuie să fie folosită pentru evanghelizare. La Biserica noastră însă colecta este folosită pentru slujire şi când se face raportul financiar la sfârşitul anului în faţa bisericii, aflăm că sunt folosiţi banii pentru achitarea serviciilor comunale, pentru suportul misionarilor şi pentru careva alte lucrări. Ce se are în vedere când zicem evanghelizare? Cum trebuie să fie folosiţi banii donaţi de membrii bisericii? Sau poate nu trebuie să mă intereseze pe mine acest subiect pentru că Dumnezeu îi va judeca pe oameni şi lucrările lor?

Câţi bani din colectă trebuie să investească Biserica în evanghelizare?Banii care sunt donaţi de creştini la Biserică sunt pentru înaintarea Evangheliei şi aceasta implică multe aspecte, inclusiv toate cele care le-aţi enumerat dumneavoastră. Clădirea Bisericii este folosită tocmai pentru înaintarea Evangheliei, pentru că acolo oamenii vin să asculte Cuvântul lui Dumnezeu care este predicat, acolo se fac studiile biblice în grupe, pe vârste, acolo învaţă copii. Cu alte cuvinte, toate activităţile care se fac în biserică sunt îndreptate şi  trebuie să fie îndreptate spre înaintarea Evangheliei şi pentru facerea de ucenici. Toate lucrările care se fac în incinta bisericii nu pot fi făcute dacă nu veţi avea condiţiile necesare pentru aceasta şi serviciile comunale sunt achitate tocmai pentru a le asigura oamenilor aceste condiţii necesare procesului de ucenicie, care sper ca se face şi în biserica dumneavoastră.

Trebuie să vă bucuraţi şi să-i mulţumiţi Domnului pentru faptul că faceţi parte dintr-o biserică misionară din moment ce o parte din banii donaţi sunt investiţi în lucrarea de misiune. Cu părere de rău, este mic numărul bisericilor care investesc în lucrarea de misiune şi încă mai mic este numărul celor care trimit misionari.

Nu este greşit să vă interesaţi de banii care îi daţi la biserică şi cred că pastorul, preotul şi slujitorii vor fi gata oricând să vă ofere un raport, aşa cum au făcut-o şi în faţa bisericii la sfârşit de an, cum aţi scris. Şi dacă aveţi careva propuneri sau vreţi să iniţiaţi anumite proiecte de evanghelizare, tot le puteţi prezenta, dar să o faceţi cu înţelepciune, dragoste şi îngăduinţă.

Poate că ar fi bine să revin cu un articol în care să prezint cum erau administraţi banii în Biserica Primară.