CO al TRM: Hotărîrea veche de difuzare a filmului despre minorităţile sexuale a rămas în putere

La sedința Consiliului de Observatori al Audiovizualului din 26 ianuarie 2011 s-a pus iarăși în discuție difuzarea filmului “Drepturile minorităților sexuale” din cadrul proiectului “Drepturile omului pe ecrane”, ca urmare a demersului înaintat de asociația “Maica Matrona”, a cererii prealabile de adresare în instanță conform Legii contenciosului administrativ din partea acesteia și a demersului pe care l-am înaintat eu publicat anterior și pe blog.

Pe parcursul ședinței, în timp ce erau discutate organegramele, unul din membrii consiliului a cerut opinia experților din Germania, prezenți la ședință, referitor la filmul difuzarea căruia este pusă în discuție. Cei din Germania chiar dacă nu au vizionat filmul s-au pronunțat afirmativ și au spus că atâta timp cât nu contravine legislației penale, principiilor etice jurnalistice, legilor cu privire la tineret și minori, poate fi difuzat fără probleme, în Germania nu sunt așa probleme, aceste tipuri de filme sunt permise. Am rămas mirată de răspunsul expertului german, pentru că acesta zice că este creștin, și înainte de a profesa jurnalismul a fost pastor, multe din principiile pe care le-a împărtășit cu membrii CO fiind cele acumulate în experiența pe care avut-o în calitate de pastor.

În pauză m-am apropiat de acești eperți ca să-i întreb de ce nu s-au pronunțat împotriva imoralității dacă zic că sunt creștini. Am rămas și mai șocată, Dlor au spus că nu trebuie să lăsăm într-un colț aceste persoane, ca să fie discriminate ci să mergem la ei așa cum și Isus a mers la păcătoși și nu a judecat femeia prinsă în preacurvie. Cum de se confundă atât de tare tolerarea și promovarea imoralității cu dragostea curată pe care arătat-o Isus, care a spus femeii:”Du-te, și să nu mai păcătuiești.”(Ioan 8:11)?

Opinia experților germani a avut influență asupra membrilor CO și asupra rezultatelor votului.

Organizația GenderDocM și membrii Hide Park au fost și ei prezenți la ședință, optând pentru difuzarea acestui film și au repetat de mai multe ori că filmul nu încalcă legislația RM. Gheorghe Lupușorul a ținut să amintească că Moldova 1 fost condamnată la CEDO în septemrie 2009 din motive de cenzură și a avertizat Compania că vor avea parte de aceleași consecințe, dacă nu vor difuza filmul anulând hotărârea CO.

Angela Frolov, reprezentant al GenderDocM, a încercat să creeze impresia că este o problemă foarte dureroasă la noi în țară afirmând că avem un procent mare de homosexuali și că în fiecare an la organizație se înregistrează foarte multe cazuri de discriminare, care se nasc din stereotipuri și prejudecăți, care vin din lipsa de informare. Dna Frolov a subliniat că acești tineri, dovedit, s-au născut așa și nu au devenit, dar așa spun oare studiile și cercetările? Majoritatea homosexualilor au devenit așa pentru că au fost violați mai înainte de homosexuali sau au fost afectați în alt mod de această practică. Și care sunt statisticile, studiile care arată numărul mare de homosexuali în țară? De ce în filmul dat nu s-a prezentat nici un caz de discriminare, ci s-a prezentat un litigiu care s-a rezolvat în conformitate cu legea si fără să fie discriminat tânărul din film.

Unul din membrii HidePark, au învinuit Teleradio Moldova de limitare a dreptului la libertatea de exprimare, așa cum afirmă Dlui că toți au dreptul să spună ce-i doare, oare chiar așa să fie? Legislația nu pune limite? Sunt limite și pe acestea le-am expus în cadrul ședinței CO precum și în demersul pe care l-am trimis. Libertatea de exprimare merge până acolo unde contravine moralității publice.

Organizația GenderDocM au invitat și un reprezentant al instituției ombudsmanului(avocatul poporului) din RM, care a menționat că avocații parlamentari asigură garantarea drepturilor și libertăților persoanelor și că condamnă orice formă de discriminare, incitare la ură. Dna Sorina Susan a subliniat că avocații parlamentari pledează pentru un compromis din partea membrilor CO.

Membrii CO au pledat pentru a lăsa în vigoare hotărârea veche, pentru că este în consonanță cu o instituție media publică, așa cum ea trebuie să respecte diversitatea de opinii și să corespundă standardelor europene. Vechea hotărâre a fost votată cu majoritatea de 3 din 5 prezenți. Membrii CO au fost anunțați că filmul conține modificări din partea autorilor, la care Dna Sârcu a spus că vor difuza filmul așa cum este cu modificări. Astfel votarea a avut loc fără să se cunoască conținutul modificărilor, păstrându-se ideea organizărilor dezbaterilor până la difuzare, ceea ce arată că de fapt CO nu își exercită bine atribuțiile și nu sunt interesați de conținutul informației care va fi difuzată.

Prin difuzarea acestui film se încalcă art.6, alin.2 și 7 alin.4 al Codului Audiovizualului, dar se pare că membrii CO nu sunt interesați ca conținutul filmului să nu contravină prevederilor legale, pentru că nici măcar nu au fost curioși să vadă modificările, așa cum și membrii HidePark au ieșit să protesteze fără să fi văzut filmul măcar.

M-am bucurat să văd că au fost totuși membri care au stat pentru moralitate și nu au votat pentru difuzarea acestui film- Dl Țapiș Vitalie și Dna Aurelia Peru-Bălan.

Dna Aurelia Peru-Bălan a adus o opțiune de compromis, și anume să nu se difuzeze filmul, dar să fie organizate dezbateri la acest subiect, la care au reacționat foarte iute membrii GenderDocM și HidePark, afirmând că filmul trebuie să fie cel care să pregătească publicul și să trezească discuții, pentru că nu are sens să discuți o problemă pe care oamenii nu o cunosc. Mi se pare reușită ideea Dnei Peru așa cum respectă și principiul informării obiective a populației așa cum se cere de la o instituție media conform art.7 alin.4 al Codului Audiovizualui:

“Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît:

a) informaţia care compune ştirea să fie veridică;

b) să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri;

c) în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe

surse.”

Sursa: batinirina.wordpress.com