Clădirile Parlamentului şi Preşedinţiei ar putea aduce un profit de minim 2 mil. Euro

Azi am fost la Ministerul Agriculturii în vizită la un parlamentar. Vreau să vă spun că condiţiile  în care activează deputaţii noştri nu sunt chiar atît de rele cum se plîng ei. Fiecare are masă de lucru, li-i cald, toţi au computere, cu alte cuvinte birourile sunt amenajate destul de modest. Birourile şefilor, desigur, sunt mai largi cu reparaţie euro proaspătă şi cu mobilier nou-nouţ. În final mi-am făcut concluzia că ei nu au nevoie de clădirile Parlamentului şi a Preşedinţiei. Prin urmare, acestea ar putea fi valorificate ca centre pentru oficii iar profiturile din arendă, reeşind din preţul de 10 Euro per. m.p., ar putea fi un aport considerabil la bugetul de stat. S-ar potrivi chiar un parteneriat public-privat, pentru a atrage suficiente resurse financiare pentru finalizarea clădirilor în interior şi procurarea mobilierului. Suprafaţa totală a acestor 2 clădiri este de 26 mii m.p. Să zicem 20% constituie spaţii comune (holuri, veceuri, camere tehnice), atunci reise că 20 mii m.p. pot fi date în arendă. Aceasta constituie 200 mii euro lunar sau 2,4 mil. euro anual. Nu e rău. Dacă, să presupunem că vre-o 20% se vor strecura în buzunarele guvernanţilor (fără asta moldoveanul nu poate 🙂 pur şi simplu), totuşi rămîn 2 mil. euro pentru buget, şi tot nu e rău.