Proverbe din folclor cu rădăcini biblice

Biblia se remarcă, în primul rând, prin profunzime, prin bogăția învățăturilor și prin  înțelepciunea oamenilor care au trăit în acele timpuri. De altfel, o parte din pasajele din Biblie au fost preluate de popoare ani la rând. Unele au fost asimilate și li s-a pierdut urma. Vom puncta doar o parte din pasajele din Biblie care au intrat în folclorul popoarelor de-a lungul timpului. 

 

1. „Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”

Acesta este un proverb celebru care totuși răstălmăcește puțin una din învățăturile Domnului Isus. Diferența este ușor insesizabilă, dar destul de importantă.  

Isus a spus, de fapt:

„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Prorocii.” (Matei 7:12) 

În prima variantă, ești practic îndemnat să fii doar cuminte. În textul original însă ești îndemnat la acțiune, să faci tot ce ai dori să-ți facă alții ție.  

 

2. „Cine seamănă vânt culege furtună”

În Biblie:

Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Nu le va creşte un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină şi, dacă ar da, ar mânca-o străinii.” (Osea 8:7) 

Prorocul Osea descrie  comportamentul israeliților care au ales să se închine la idoli, părăsindu-L pe Dumnezeu, și au ajuns ulterior să suporte niște consecinte nedorite. Astfel, popoarele spre ale caror zeități au mers i-au cucerit și i-au dus în robie.  

În Noul Testament, această sintagmă este reluată în Epistola lui Pavel către Galateni: 

„Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.” (Galateni 6:7-8) 

 

3. „Dacă tăceai, filosof rămâneai”

În Biblie:

„Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea, și de priceput dacă și-ar ține gura.” (Proverbe 17:28) 

 

4. „Cine sapă groapa altuia cade el în ea”

În Biblie:

„Cine sapă groapa altuia cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o pravălește.” (Proverbe 26:27) 

„Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea cade în groapa pe care a săpat-o.” (Proverbe 28:10)

 

5. „Prietenul la nevoie se cunoaște”

În Biblie:

„Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.” (Proverbe 17:17) 

 

6. „Tot ce se face, se face spre bine”

În Biblie:

De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” (Romani 8:28) 

Dacă luăm în considerare proverbul din popor, reiese că acest adevăr se referă la oricine, iar Biblia îl aplică doar celor ce iubesc pe Dumnezeu.  

 

7. Casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip

Un alt pasaj din Biblie, care a stat la baza creării unei alte opere de artă, este cel în care Isus vorbește despre doi oameni care construiesc două case. Unul construiește pe nisip, în grabă, altul, fiind înțelept, își face fundația pe stâncă. Când vine furtuna, prima este spulberată, în timp ce a doua rămâne în picioare. Altfel spus, dacă doar ascultăm cuvintele lui Isus, suntem ca o casă construită pe nisip, dacă punem în practică învățăturile Lui, am fi ca o casă cu fundație puternică, în stâncă, greu de spulberat chiar și de cele mai mari furtuni.  

Această ilustrație pare a constitui baza poveștii cu cei trei purceluși, în care fiecare construiește o casă, dar în mod diferit. Când vine lupul, rămâne în picioare doar casa construită cu înțelepciune, din cărămizi. 

Ne-am convins, încă o dată, de importanța, frumusețea, actualitatea și originalitatea învățăturilor biblice. În articolul următor, vom vorbi despre expresiile frazeologice – cele care îmbogățesc vocabularul și îi oferă expresivitate.