Cipurile RFID și semnul lui Antihrist 666 | Pastor Vasile Filat

Ce trebuie să credem despre cipurile RFID în legătură cu semnul fiarei 666 din Apocalipsa 13? Este acest cip semnul lui Antihrist sau urmează să fie?