Este oare posibil să cinstim pe toți oamenii?

Întrebare:

În Biblie este scris: „Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului! (1 Petru 2:17)”. A cinsti pe un om înseamnă a-i dai cinste sau poate chiar și întâietate. Ce fel de cinste poți să-i dai unui yoghin, de exemplu, sau unui homosexual? Cum pot să înțeleg aceasta?

Este oare posibil să cinstim pe toți oamenii?

Pentru înțelegerea celor spuse de Apostolul Petru aici…

Să privim contextul

Pasajul în care este plasat versetul este următorul:

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit. (1 Petru 2:12-18)

Conform acestui text, să cinstești pe toți oamenii înseamnă:

  • Să te porți bine cu toți oamenii.
  • Când spune Neamurile, se referă la cei necredincioși, acesta este un termen biblic care se aplică în Biblie față de necreștini.
  • Atunci când ei ne vorbesc de rău neîntemeiat și pe nedrept, să nu răspundem în același fel, ci să ne purtăm bine cu ei și oricând avem prilejul, să le facem bine.
  • Să fim supuși autorităților și să le dăm cinstea cuvenită, atât împăratului cât și dregătorilor.
  • Când oamenii neștiutori și proști ne vorbesc de rău și inventează aberații despre creștini, să nu răspundem în același fel, ci făcând bine să le închidem gura tocmai prin binele pe care îl facem pentru ei personal și pentru societate în general.
  • În calitate de cetățeni, să ne purtăm ca niște oameni slobozi, profitând de drepturile cetățenești, dar să nu facem din aceasta o haină a răutății ca să aruncăm cu dispreț asupra altora.
  • Un alt lucru extrem de important este să le vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, adică să le vestim mesajul Evangheliei ca să poată fi și ei mântuiți.

Cum putem să cinstești pe yoghini și pe homosexuali?

Cred că cel mai bine a răspuns la această întrebare Apostolul Pavel în Epistola către Tit când i-a spus cum să-i învețe pe creștinii din Creta și anume:

Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice. Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni! (Tit 3:1-8)

Deci, pe toți oamenii care trăiesc în păcat să-i privim cu milă, ca unii care am experimentat starea lor, dar acum am primit iertare și milă de la Dumnezeu. Să le facem bine acestor oameni și să le vestim continuu mesajul Evangheliei ca să poată fi şi ei mântuiți. Așa să ne ajute Dumnezeu.