Cine sunt ucenicii lui Hristos?

Știați că, cuvântul “ucenic” se întâlnește de 291 de ori în Biblie, comparativ cu cel de “creștin”, care apare doar de 3 ori. “Duceți-vă și faceți UCENICI din toate neamurile…” este porunca dată de Domnul Isus, ucenicilor Săi înainte de înălțarea Sa la cer. Cine este un ucenic al lui Isus? Toți creștinii sunt chemați să facă ucenici sau doar slujitorii bisericii? Ce oportunități de instruire pentru creșterea de ucenici oferă instituțiile teologice din țara noastră?