Prin ce se deosebesc carismaticii de ceilalți evanghelici?

Întrebare:

De curând am cunoscut un grup de carismatici și mi-au trezit multe întrebări cu privire la doctrina lor. Știu câte ceva despre crezul lor, modul de închinare si activitățile lor, iar la prima vedere nu par a fi deosebiri mari între noi, ceilalți evanghelici și ei. Chiar am observat la ei mai multă deschidere și prietenie decât am întâlnit în bisericile baptiste și penticostale. Mă întreb: dacă totul e o aparență, relațiile par prea frumoase ca să fie adevărate, oare este aceasta o modalitate de-a atrage adepți? Aș dori să aflu părerea dumneavoastră despre acest grup, cât de biblice sunt manifestările lor și felul acesta “liber” care-i definește ca oameni. Ei, se pare, că își motivează prin versete biblice, îmbrăcămintea și cerceii și faptul că ascultă muzica rock „creștină” sau vizionează orice gen de film. E interesant cum majoritatea dintre ei sunt tineri, mă face să cred că e o religie modernă, ușoară și distractivă. Sunt tânără și eu și m-am simțit atrasă de ei. E aceasta un pericol? De asemenea, am auzit părerea unor carismatici cum că noi, ceilalți evanghelici, am fi legaliști și sterpi în închinare. Aș vrea sa comentați și o afirmație a unui pastor carismatic: „Dumnezeu locuiește în mijlocul gălăgiei…”. Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Dumnezeu să vă binecuvînteze!

Închinarea LA CARISMATICI

 

Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi încerca să ofer răspunsuri la ele, prin prisma propriilor experiențe pe care le-am avut, ca și membru și lider într-o biserică carismatică (sau cum i se mai zice – Biserică a Evangheliei depline) din care am făcut parte mai mult de 8 ani. 

„La prima vedere nu par a fi deosebiri mari între noi, ceilalți evanghelici și ei…”

Așa este la prima vedere. Carismaticii fac parte și ei din ramura protestanților și crezul lor, în ce privește doctrinele mântuirii, nu se deosebește cu nimic de cel al baptiștilor sau al penticostalilor. În mare parte, diferență fac învățăturile ce țin de botezul cu Duhul Sfânt, de modul de închinare prin cântări și învățătura prosperității. 

“Am observat la ei mai multă deschidere și prietenie decât am întâlnit în bisericile baptiste și penticostale. Este oare o aparență?”

Va fi greșit să afirmăm că este o aparență, mai degrabă o percepție individuală. În orice confesiune veți întîlni oameni mai mult sau mai puțin spirituali, mai mult sau mai puțin deschiși și prietenoși. Acest aspect nu ține de confesiune, dar de oamenii care se lasă sau nu modelați de Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta nu ar trebui să fie criteriul după care să măsurăm autenticitatea confesiunii sau a vreunei biserici. Noi avem un dreptar al învățăturilor sănătoase lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, după care să ne verificăm credința.

 

„Dreptarul învăţăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.” (2 Timotei 1:13)

Cât de biblice sunt manifestările lor și felul acesta “liber” care-i definește ca oameni? Ei, se pare, că își motivează prin versete biblice, îmbrăcămintea și cerceii și faptul că ascultă muzica rock „creștină” sau vizionează orice gen de film

Este adevărat că există o doză de liberalism la carismatici în ce privește vestimentația, dar oficial aceasta nu ține de doctrina lor, ci mai degrabă de înțelegeri diferite ale unor texte biblice din categoria părerilor îndoielnice. La fel și preferințele muzicale sunt diferite de la om la om. Cu toate acestea, muzica creștină în stil rock este larg răspândită și cântată în bisericile carismatice, dar nu numai. Cât privește „vizionarea filmelor de orice gen”, aceasta ține deja de maturitatea spirituală a omului și nicidecum de apartenența confesională. Un creștin nu va privi niciodată filme care să-i compromită relația cu Dumnezeu.

“Cum majoritatea dintre ei sunt tineri, mă face să cred că e o religie modernă, ușoară și distractivă. E un pericol că m-am simțit atrasă de ei? 

Este adevărat că în bisericile carismatice sunt mulți tineri, predominant în cele din zonele urbane. Țin să cred că acest lucru se datorează faptului că tinerii sunt atrași de muzica modernă de închinare sau, mai bine zis, de emoțiile tari pe care le implică aceasta. Nu sunt împotriva emoțiilor, dar după cum am scris în alt articol, mulți creștini din bisericile carismatice își măsoară relația cu Dumnezeu în funcție de emoții: dacă-L simt sau nu pe Dumnezeu. 

 

Un alt aspect, care cred că-i atrage pe tineri, și nu doar, în bisericile carismatice, este Evanghelia prosperității. Această învățătură afirmă că toți creștinii trebuie să fie sănătoși și prosperi în plan material, or, lipsa bunăstării materiale și bolile în viața unui creștin indică la o relație eronată cu Dumnezeu. Aceasta este o învățătură distrugătoare, o plasă în care s-au prins mulți creștini din bisericile carismatice, inclusiv și eu. Pericolul acestei învățături este că ea schimbă accentele de pe adevărata Evanghelie de a merge și de a face ucenici pe una egoistă, care satisface poftele trupești. În loc să caut Împărăția lui Dumnezeu, eu căutam binecuvântarea lui Dumnezeu în afaceri. Așa am ajuns în cea mai mare biserică carismatică din Kiev, la niște seminare de business. Acel seminar mă motivase și mai mult să mă implic în această sferă, pînă am căzut în plasele celui rău, și pînă în ziua de azi culeg consecințele neascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Eram încredințat că creștinii niciodată nu pot falimenta. Nu învinuiesc pe nimeni de aceasta, dar tocmai învățătura aceasta a prosperității mi-a modelat gândirea pe care o aveam.

“Am auzit părerea unor carismatici cum că noi, ceilalți evanghelici, am fi legaliști și sterpi în închinare…”

Consider că nu ar trebui să existe extremități la acest subiect al închinării și nici nu trebuie să judecăm pe cineva cum îL laudă pe Dumnezeu. E o chestiune privată. Despre închinarea prin cântări am scris în acest articol, care sper să vă fie de folos. 

 

Eu fac parte dintr-o biserică baptistă acum și trebuie să mărturisesc că nu am fost niciodată împiedicat să mă închin liber lui Dumnezeu.

 

Cu acest prilej vă invit să studiați cursul biblic „Trăiește o viață de adevărată închinare” la Biserica Buna Vestire din Chișinău.

“Aș vrea sa comentați și o afirmație a unui pastor carismatic: „Dumnezeu locuiește în mijlocul gălăgiei”

Îmi este greu să comentez vreo declarație, cînd aceasta este scoasă din context, dar presupun că pastorul respectiv s-a referit la aspectul laudei și închinării, interpretând astfel textul din Psalmul 22:3, care spune:

 

„Totuşi, Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.”

Psalmul 150 explică cum să-L lăudăm pe Dumnezeu, care implică și instrumente care scot sunete puternice: 

 

„Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu alăuta şi harpa! Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L cântând cu instrumente cu coarde şi cu cavalul! Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare!” (Psalmul 150:3-5) 

În acest context afirmația nu este greșită, dar dacă prin această afirmație se încearcă justificarea unor comportamente care încalcă ordinea instituită de Dumnezeu în trupul lui Hristos, atunci acest lucru este inacceptabil:

 

“Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor.” (1 Corinteni 14:33) 

Dumnezeu să ne ajute să punem preț pe studierea Sfintelor Scripturi ca să știm să ținem bine dreptarul învățăturilor sănătoase cu credință și dragoste și să creștem duhovnicește. Cu acest prilej vă invit să vă alăturați grupului meu de studiu biblic, prin skype, care are loc în fiecare seară. De asemenea, vă invit la seminarul de creștere spirituală organizat de biserica Buna Vestire, la care vom studia aprofundat Predica de pe munte a Domnului nostru Isus Hristos. Seminarul se va desfășura în zilele de 4-6 septembrie.