Cine sunt apostolii mincinoşi din 2 Corinteni 11?

Întrebare:

Aş vrea să mă lămuriţi şi pe mine în legătură cu II Corinteni 11 (despre apostolii mincinoşi): la cine se referă Pavel în capitolul acela, că tare pornit şi aprins mai e. Din câte se arată în versetul 22, sunt evrei. Din câte se arată în versetul 23, sunt şi slujitori ai lui Hristos. Deduc că ar fi vorba de iudeo-creştini? Dacă mai socotim şi versetul 5, mă întreb dacă nu cumva elenistul Pavel era atât de pornit şi pasionat din cauza iudeo-creştinilor… şi ce i-ar fi făcut aceştia, că doar au descendenţă directă şi li s-a dat învăţătură prin viu grai de la Domnul însuşi… mare mister, aştept răspunsul dvs.

lup în oaieCa să înțelegem bine ce vrea să comunice Apostolul Pavel despre apostolii  mincinoși în capitolul 11 al Epistolei II către Corinteni, cel mai simplu va fi să facem o listă cu tot ce învățăm despre ei din acest capitol:

  • Apostolii mincinoși au venit în Corint să propovăduiească un alt Isus pe care Pavel nu l-a propovăduit și o altă Evanghelie pe care el n-a propovăduit-o (4)
  • Ei se pretindeau a fi apostoli “nespus de aleși”, dorind să arate că Pavel nu este apostol ales de Hristos, pentru că nu a fost cu Hristos în timpul slujirii Mântuitorului pe pământ și nu l-a văzut înviat. (5)
  • Ei căutau un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu Pavel în lucrurile care se laudă, dar, de fapt, motivația era banii corintenilor (12)
  • Sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în slujitori ai lui Hristos (13)
  • Ei sunt slujitori ai Satanei, dar se prefac în slujitori ai neprihănirii (15)
  • Sfârșitul lor va fi după faptele lor (15)
  • Ei se laudă după firea pământească (18)
  • Au venit să-i robească pe creștinii din Corint, să-i mănânce, să pună mâna pe ei, să-i privească de sus și să-i bată pe obraz  (20)
  • Spun că sunt evrei, israeliți și sămânța lui Avraam (22)
  • Se pretind slujitori ai lui Hristos (23)

În baza celor văzute, putem conclude că Apostolul Pavel este foarte aprins și supărat împotriva acestor apostoli mincinoși, care au venit să nimicească lucrarea duhovnicească și biserica plantată de el în Corint. Nu putem cunoaște din acest text dacă chiar erau evrei, dar așa se pretindeau. Un lucru știm cu siguranță despre acești apostoli mincinoși că erau slujitori ai Satanei, dar se pretindeau a fi slujitori ai lui Hristos. Pasiunea lui Pavel nu venea din supărarea pe care i-au pricinuit-o acești apostoli mincinoși sau creștinii din Corint care i-au crezut lesne și se luau după ei. Motivația lui Pavel a fost Hristos și mântuirea oamenilor prin Evanghelie.  Apostolul singur a scris:

Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig. Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup. Şi sunt încredinţat şi ştiu că voi rămâne şi voi trăi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre; pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. (Filipeni 1:21-26)

Cuvintele acestea au fost scrise de Apostol pe când se afla în temniță din pricina Evangheliei. Iată ce a mai scris despre motivația vieții lui în aceeși Epistolă către Filipeni:

Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. (Filipeni 3:7-11)

Dumnezeu să ne păzească de apostoli mincinoși și de oricine se pretinde a fi slujitor al neprihănirii, dar care, în realitate, este slujitor al Satanei. Să avem și noi motivație pentru viață cum a fost cea a Apostolului Pavel. Așa să ne ajute Dumnezeu.