Este Isus Hristos este taina mântuirii noastre?

În Epistolele adresate bisericilor din Asia (Coloseni, Efeseni) Apostolul Pavel foloseşte de multe ori termenul “taina lui Dumnezeu” . Cine reprezintă taina aceasta a lui Dumnezeu? Voi încerca să răspund în continuare.

tainaFolosirea acestui termen a fost impusă de prezenţa ereziei gnosticilor. Iată ce scrie Biblia Internaţinoală de Studiu Inductiv despre această învăţătură:

Termenul gnosticism vine de la cuvântul grec gnosis care înseamnă “cunoaştere”. Gnosticismul este o filozofie care pune accentul pe căutarea unei cunoaşteri superioare. Gnosticii învăţau că această cunoaştere nu era intelectuală, dar era o cunoaştere pe care creştinul de rând era incapabil să o cuprindă. Îndată ce un credincios ajungea în posesia acestei cunoaşteri extraordinare, credeau gnosticii, el a primi “mântuirea”. (Biblia Internatională de Studiu Inductiv, pag. 2060)

Gnosticii învăţau că această “cunoaştere superioară” este tainică şi le este descoperită doar unora, doar celor spirituali, pe când toţi ceilalţi creştini erau consideraţi de ei carnali.

Apostolul Pavel spune că taina adevărată a lui Dumnezeu este Isus Hristos, pentru că doar cunoaşterea personală a Lui aduce mântuire oricărui om.

Taina lui Hristos este cuprinsă în Cuvântul lui Dumnezeu şi Apostolul Pavel le-a scris Colosenilor:

Rugaţi-vă totdeauna şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mâ găsesc în lanţuri. (Coloseni 4:3)

De obicei, orice taină este ţinută ascunsă şi sub multe lăcăţi. Coca-Cola este o băutură care are peste un secol de când a fost descoperită şi produsă pentru prima dată, care este răspândită în toată lumea dar secretul producerii ei nu-l cunoaşte nimeni pentru că acest secret este ţinut sub multe lăcăţi. Şi aceasta este doar o băutură răcoritoare. Dumnezeu a vrut însă ca cea mai mare taină a omenirii, care ţine de mântuirea sufletelor omeneşti să fie cunoscută, şi să fie vestită pe întregul pământ.

Paradoxul este că oamenii în loc să caute să cunoască această taină, au pus tot felul de obstacole în calea răspândirii ei, au persecutat până la temniţă şi la moarte pe cei care vestesc taina lui Hristos şi aşa fac şi astăzi. La momentul scrierii epistolei către Coloseni, Apostolul Pavel se afla în închisoare. Dar, pentru el era prioritate răspândirea acestei taine, a Evangheliei. Era o mai mare prioritate decât eliberarea sa din lanţuri. Aceasta se vede bine la citirea aceluiaşi verset care l-am citit anterior.

Cunoşti taina lui Dumnezeu, pe Hristos? Ai căpătat iertarea păcatelor şi darul vieţii veşnice prin cunoaşterea acestei taine? Vesteşti această taină şi altora?