Cine este Fericit?

Predica de pe Munte, rostită de Domnul Isus a stârnit curiozitatea întregii lumi. Fiecare rând-este o afirmație atât de puternică și care exprimă o stare deosebită pe care o poate experimenta un om! Mai cunoaștem această predică a Mântuitorului drept Fericirile. Este un etalon perfect pentru evaluarea vieții creștine. Dar, să recunoaștem că nu la fiecare ”creștin” se regăsește acest standard în viața sa. Cine este numit fericit?

Matei, în evanghelia care îi poartă numele, în cuprinsul capitolelor 5-7 găsim care este caracterul oamenilor care au o relație reală cu Dumnezeu.

Ferice de cei săraci în duh căci a lor ESTE Împărăția Cerurilor! Matei 5:3

Săraci în duh sunt cei care își recunosc nevoia și dependența de Dumnezeu. Un om care recunoaște Domnia Domnului Isus în viața lui, trăiește o viață plină de pace și încredere, pentru că stăpânirea vieții lui este în Mâna lui Dumnezeu. Domnul îi dă direcție în viață, face posibilă trăirea în neprihănire și acest om experimentează adevărata fericire. Omul care se supune, care se pleacă înaintea lui Dumnezeu- moștenește Împărăția Cerurilor în toată plinătatea ei.

”Fericiți sunt cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor ESTE Împărăția Cerurilor”. Matei 5:10

Poate fi prigonit pentru neprihănire, acel om în a cărui viață se vede domnia și prezența Domnului Isus. Viața lui este diferită de a lumii. Acest om este mântuit, iar ”această mântuire vine printr-o relație autentică cu Domnul Isus Hristos, o relație care te transformă într-o făptură sau creație nouă și care produce neprihănire sau roade bune, folositore. ” din manualul de studiu biblic ”Doamne, ajută-mă să Te aleg

Făgăduința moștenirii Împărăției Cerurilor, începe chiar aici pe pământ. Verbul ”este” arată prezentul acestei realități. Împărăția Cerurilor este deja a celor care au o relație adevărată cu Dumnezeu. Domnul Isus a murit pe cruce și prin moartea și învierea Sa, ne-a izbăvit de sub puterea păcatului. Astfel, suntem numiți fericiți, și trăim această stare din pricina prezenței Minunate a lui Dumnezeu în viața noastră.

”Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.” Romani 6:22

Aș vrea să te întreb drag cititor: poți spune că ești fericit, așa cum numește fericire Domnul Isus în Predica de pe Munte? Ești moștenitor al Împărăției Cerurilor? Te vezi sărac în duh, și trăiești tu neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință celor care Îl recunosc ca Domn și Stăpân?

„Scump dar ceresc, O, fericire,
tu ești a celor blânzi și buni
ce de la Dumnezeu te-asteaptă…
ca dar smeritei rugăciuni…
Dar și mai mult ești tu a celor
ce-au renuntat la tine-aici…
ca să te poată da la alții
ce sunt mai parasiți și mici…”

Fragment din poezia scrisă de Costache Ioanid ”Fericire”