Cine este copilul de parte bărbătească din Apocalipsa 12?

Am primit următoarea întrebare cu privire la copilul de parte bărbătească din Apocalipsa 12:

Cine este copilul din Apocalipsa 12:4-5? Este vorba de Israel sau…?

Tot capitolul 12 descrie femeia însărcinată care naște un fiu de parte bărbătească și care este urmărită de balaurul cel mare care este șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana. Despre copilul de parte bărbătească din Apocalipsa 12 ne sunt relatate următoarele lucruri:

Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie. (Apocalipsa 12:4-5)

Astfel, despre el aflăm următoarele:

  • de la naștere este urmărit de Satana ca să fie nimicit
  • este de parte bărbătească
  • are să cârmuiască neamurile cu un toiag de fier
  • a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui de domnie

Toate aceste lucruri le găsim la Domnul Isus Hristos. Astfel, de la nașterea acestui copil de parte barbătească a fost urmărit de Satana ca să fie nimicit:

După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.” (Matei 2:13)

Știu că va spune cineva că Irod a vrut să-L omoare pe Domnul Isus și nu Satana, dar oare nu așa lucrează Satana prin oameni care îi fac poftele?

În capitolul 19 al cărții Apocalipsa este descrisă venirea glorioasă a Domnului Isus Hristos pe un cal alb și printre descrieri găsim și pe aceasta…

Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. (Apocalipsa 19:15)

Deci, Domnul Isus este Cel care va cârmui neamurile cu un toiag de fier. Iar cât privește faptul că a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui de domnie, este bine știut că aceasta s-a întâmplat în ziua când Isus S-a înălțat la cer.

Vă recomand să faceți rost de cursul de studiu biblic al cărții Apocalipsa care este alcătuit din 4 volume. În volumul 3 și 4 se studiază în detalii și despre acest copil de parte bărbătească.

Dar tu, drag cititor, ce relație ai cu Domnul Isus Hristos, cu acest copil de parte bărbătească care este Fiul lui Dumnezeu, dar a venit în această lume și a luat trup omenesc ca să ne salveze pe noi de la pierzare și de la pedeapsa iadului? Alege azi să te pocăiești de păcate, să primești iertare și să devii ucenicul Lui, urmând în totul învățătura sănătoasă a Evangheliei ca să moștenești viața veșnică.