Cum să-i învățăm pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem transformare în viețile lor?

În Epistola a II-a apostolul Pavel i-a scris lui Timotei că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și aceasta pentru că cei care se numesc și se pretind a fi creștini vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu și se vor limita la o formă de evlavie, dar vor tăgădui puterea evlaviei care este Cuvântul lui Dumnezeu. Iată că trăim aceste vremuri și cu fiecare zi ce trece greutatea lor devine mai evidentă și mai insuportabilă. 

Destinatarii acestui articol

Prin acest mesaj vreau să fac un apel către toți creștinii din Republica Moldova care studiază și predau Biblia după metoda și materialele de studiu inductiv. Mă adresez studenților, absolvenților și profesorilor Institutului Biblic, studenților și absolvenților școlii de misiune de vară  ISCS și IMS, antrenorilor de Taekwon-Do, Fotbal, Tae-Bo, Fitness și alte sporturi, profesorilor de la școala “English for a New Life”, profesorilor școlii de computere “ScripTehInfo” și tuturor celor ce studiază și predau după această metodă și materiale excepționale de studiere a Sfintelor Scripturi. Sfaturile pe care le dau sper să le găsească folositoare și predicatorii, și învățătorii de școală duminicală, și misionarii, și fiecare creștin.

Cerințele față de învățătorii Cuvântului sunt foarte înalte

Vă îndemn să depunem tot efortul în pregătirea noastră personală pentru predarea Cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel i-a scris lui Tit:

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.(1 Timotei 4:12-16)

Să ne pregătim bine pentru fiecare lecție

Chiar dacă am predat de multe ori același curs, să nu ne asumăm niciodată că vom putea preda bine lecția respectivă și fără să ne pregătim. Fiecare grup este diferit și noi suntem chemați prin Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl predăm să le slujim oamenilor potrivit cu nevoile lor. Gândiți-vă bine la nevoile ucenicilor și predați lecția în așa fel ca ei să înțeleagă mesajul Sfintelor Scripturi și să vadă în ele soluțiile la problemele pe care le au.

Pune timp pentru pregătire 

Dacă nu aveți acest timp, poate este necesar să mai reduceți volumul de lucru sau numărul altor activități, dar să vă puneți totdeauna timpul necesar pentru pregătire. Dacă nu va fi acest timp, atunci lecțiile vor deveni mecanice, lipsite de viață și nu vor răspunde nevoilor sfinților și a oamenilor cărora le slujiți. Această atitudine greșită se va transmite și ucenicilor. Apoi ne vom trezi că ei completează lecția în manual, parcă fac totul, dar în cele din urmă nu înțeleg Cuvântul și nu-L trăiesc.

Fii sigur că oamenii înțeleg lecția

Trebuie totdeauna să ne asigurăm că oamenii înțeleg ceea ce studiem. Dacă nu înțeleg ceva, să insistăm asupra acelor momente și aspecte din Cuvântul lui Dumnezeu până vor fi înțelese, căci lucrurile care rămân neclare creează nu doar fisuri în consolidarea materiei învățate, dar le mai și dezvoltă la ucenici deprinderea să se mulțumească cu înțelegerea parțială a Scripturilor, să nu dorească să cunoască mai mult și, în cele din urmă, se vor trezi cu o formă de evlavie fără putere și ei. Nu vrem să încurajăm așa ceva, de aceea nu vom admite ca ucenicii noștri să completeze sau să participe mecanic la lecție, fără să înțeleagă în profunzime materia.

Nu este de nici un folos lecția care nu a fost înțeleasă

Mi s-a intâmplat deja de câteva ori să văd la unii ucenici manuale completate parțial sau în întregime, dar când sunt întrebați asupra celor învățate să descoper că nu înțeleg, nu cunosc și astfel îmi dau seama că au făcut studiu mecanic. Învățătorul nu poate și nu trebuie să admită așa ceva. Totdeauna să insistăm la oameni să înțeleagă Scripturile, căci altfel nu vom vedea niciodată transformare în viețile lor și astfel de oameni nu pot sta tari în credință. Noi nu vrem să ne pierdem cununa, căci ucenicii noștri ne sunt cunună doar dacă vor sta în picioare la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dacă cunoașterea lor din Scripturi este slabă, tot așa va și credința, căci credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu.

Arată  o pildă de disciplină spirituală

Fiecare din noi să le arătăm ucenicilor un exemplu frumos de disciplină creștină. Prin faptul că suntem totdeauna pregătiți de lecții, că venim și începem la timp și prin toată trăirea noastră potrivit cu Sfintele Scripturi le arătăm ucenicilor o pildă vrednică de urmat. Dacă un învățător al Bibliei nu dă această pildă, nu va avea nici un efect predarea lui, oricât de interesantă, captivantă și sistematizată va fi, căci nu va aduce transformare în viața ucenicilor. Noi trăim vremuri grele, când sunt mulți învățători, dar foarte puține modele de urmat. Să trăim așa ca învățătura pe care o dăm din Cuvântul lui Dumnezeu să prindă viață în cei pe care îi învățăm și să vedem vieți transformate și sfinți care se sfințesc mereu.

Investește suficient în pregătirea biblică personală

Este foarte important pentru fiecare învățător să investească în pregătirea lui sau a ei personală. Să dăm prioritate pregătirii noastre și să punem deoparte timp ca să participăm de trei ori pe an la sesiunile Institutului de Studiu Biblic Inductiv. Apostolul Pavel și înainte de moarte, când știa că “clipa plecării”  lui este aproape, a cerut lui Timotei să-i aducă mantaua (ca să nu-i fie frig, căci se apropia iarna) și cărțile, mai ales cele de piele (pe ele erau scrise Sfintele Scripturi). Iar lui Timotei i-a scris să rămână în lucrurile pe care le-a învățat și de care este deplin încredințat și care este tot Sfânta Scriptură. Trebuie să investim continuu în pregătirea noastră biblică dacă vrem să fim folosiți cu putere de Dumnezeu. Vă invit să studiem la sesiunile care vor fi iarna acesta la Moldova în perioada 2-14 ianuarie, în incinta bisericii “Isus Salvatorul” din Chișinău, care se află pe str. Sf. Ilie 41. Sesiunle vor fi următoarele: Subiecte dificile din Biblie, Darurile Spirituale și Sesiunea pentru profesorii de școala duminicală la care vor fi studiate cursurile „Iacov” și Rugăciunea Domnească pentru copii. Apoi, în perioada 19-31 ianuarie eu voi preda sesiunea ”Evanghelizare și Ucenicie” tot la Chișinău. Aceeași sesiune va fi predată în perioada 2-14 ianuarie de către Alexandru Buzilă în incinta Bisericii Baptiste din satul Colibași, raionul Cahul.

Să-i ajutăm pe toți oamenii să studieze Sfintele Scripturi și să formăm ucenici adevărați ai Domnului Isus în aceste vremuri grele de pe urmă. Așa să ne ajute Dumnezeu.