CEREȚI vs. CERE-ȚI – când punem cratima?

Cratima este semnul ortografic cu cele mai multe funcții. Printre cele mai des întâlnite sunt: pronunțarea  într-o singură silabă a două părți de vorbire diferite, rostirea împreună a două cuvinte alăturate, despărțirea în silabe, scrierea împreună a unor cuvinte compuse.

În articolele precedente, am adus exemple de perechi de omofone scrise legat și separat prin cratimă. Astăzi vom analiza câteva cazuri în care cratima separă pronumele personal -ți de verbul la modul imperativ, pers. a II-a singular.

În următoarele exemple, cuvintele scrise legat sunt verbe la modul imperativ, pers. a II-a plural, iar cuvintele scrise prin cratimă sunt verbe la modul imperativ, pers. a II-a singular la care s-a alipit pronumele personal -ți, forma neaccentuată la cazul dativ, cu sens posesiv.

     

     1. CEREȚI vs. CERE-ȚI 

Cereți – v., modul imperativ, pers. a II-a pl.;

Cere-ți – v., modul imperativ, pers. a II-a sing. + -ți, pron. pers., forma neaccent., pers. a II-a sg.;

NOTĂ: explicația este valabilă pentru toate cazurile.

Exemple:

Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește și celui ce bate, i se deschide.” (Matei 7:7-8)

Cere-ți drepturile atunci când este cazul!

 

     2. CUNOAȘTEȚI vs. CUNOAȘTE-ȚI 

Exemple:

„Ascultați-Mă, voi, care cunoașteți neprihănirea, popor care are în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor!” (Isaia 51:7)

Cunoaște-ți limba, istoria și pământul – aceștia sunt trei piloni care țin o națiune.

 

     3. TRAGEȚI vs. TRAGE-ȚI 

Exemple:

„Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare, să trageți hotarul până la muntele Hor.” (Numeri 34:7)

Trage-ți căciula peste urechi, îți va ține mai cald.

 

4. PUNEȚI vs. PUNE-ȚI 

Exemple:

„Vai de voi, învățători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele.” (Luca 11:46)

„Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare!” (Psalmul 131:3)

 

     5. SCRIEȚI vs. SCRIE-ȚI

Exemple:

Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea, în numele împăratului, și pecetluiți cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desființată.” (Estera 8:8)

„Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel!” (Exod 34:27)

 

     6. UMPLEȚI vs. UMPLE-ȚI

Exemple:

„Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care mișcă pe pământ.” (Geneza 1:28)

„Domnul a zis lui Samuel: „Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat.” (1 Samuel 16:1)

 

     7. STRÂNGEȚI vs. STRÂNGE-ȚI

Exemple:

„La sunetul trâmbiţei, să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi.” (Neemia 4:20)

Strânge-ţi puterile, sabie, întoarce-te la dreapta! Aşază-te, întoarce-te la stânga! Îndreaptă-ţi ascuţişul în toate părţile!” (Ezechiel 21:16)

În articolul următor, vom aduce alte exemple de utilizare a cratimei și le vom încadra în context. Să nu uităm, niciodată nu este târziu pentru a învăța să scriem și să vorbim corect!