Este obligatoriu pentru preoți să păstreze celibatul sau să se căsătorească?

Întrebare:

Am vizionat filmul “The thorn bird” (Pasărea spin), care este un film australian despre un preot catolic, care se îndrăgostește de o fată, însă, cum știm, ei nu se pot căsători. Cum comentați regulile acestea la catolici, cum că preoții nu se pot căsători în vreme ce la ortodocși au voie? Bineînțeles că la ortodocși, călugării și ierarhii nu se pot însura. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă ajute. 

Odată au venit fariseiii la Domnul Isus ca să-L ispitească și L-au întrebat dacă îi este îngăduit bărbatului să-și lase soția din orice pricină. Mîntuitorul le-a spus că oricine își lasă nevasta afară de pricină de adulter și ia pe alta de nevastă precurvește.

10 Ucenicii Lui I-au zis: „Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare. 11 El le- a răspuns: „Nu toţi pot primi cuvîntul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. 12 Fiindcă sînt fameni, cari s’au născut aşa din pîntecele maicii lor; sînt fameni, cari au fost făcuţi fameni de oameni; şi sînt fameni, cari singuri s’au făcut fameni pentru Împărăţia (Matei 19:10-12)

Domnul Isus a enumărat trei categorii de fameni, adică oameni care păstrează celibatul. A treia categorie o alcătuiesc cei care s-au făcut fameni pentru Împărăția lui Dumnezeu, adică oameni care au ales celibatul ca să se poată dedica deplin lărgirii Împărăției lui Dumnezeu prin propovăduirea Evangheliei. Cum vedem, nimeni nu i-a forțat pe acești oameni să procedeze astfel (ca în cazul al doilea enumărat de Isus), ci singuri au ales celibatul. În cazul preoților catolici tot așa și ei, fiecare în parte au ales celibatul.

Nu este potrivit cu învățătura lui Dumnezeu faptul că tuturor preoților în Biserica Catolică li se cere să păstreze celibatul și aceasta a devenit regulă fără nici un fel de excepții. Este adevărat că Apostolul Pavel nu a fost căsătorit, dar nu așa a fost și cazul celorlalți apostoli. Când unii din Corint au pus la îndoială dreptul de apostol pe care îl avea Pavel să aibă întreținere de la Bisericile pe care le-a plantat și în care slujea, Apostolul a întrebat:

N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli, şi fraţii Domnului, şi Chifa? (1 Corinteni 9:5)

Apostolul Pavel nu a avut soție, dar spune despre ceilalți apostoli și frații Domnului Isus Hristos și Chifa că erau căsătoriți și că erau însoțiți de soțiile lor în călătoriile misionare pe care le făceau. Menționează acest lucru ca să arate că este un drept al lucrătorului creștin care este căsătorit să-i fie oferită suficientă susținere financiară ca să poată fi însoțit de soția lui în călătoriile misionare pe care le are de făcut.

Apoi, Apostolul Pavel, când a scris despre calitățile pe care trebuie să le întrunească bărbații care urmau să fie hirotoniți, spune:

Dar trebuie ca episcopul (sau: privighetor) să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.(1 Timotei 3:2)

Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste, şi să ştie să-şi cîrmuiască bine copiii şi casele lor. (1 Timotei 3:12)

Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rînduială ce mai rămîne de rînduit, şi să aşezi presbiteri (Sau: bătrîni) în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, avînd copii credincioşi, cari să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. (Tit 1:5-6)

În contextul lumii unde era răspândită poligamia, o cerință de bază pentru cei care urmau să fie hirotoniți era să fie monogami, adică să aibă doar o singură soție. Dar cerința aceasta mai arată că trebuie să fie bărbați credincioși în a căror inimă există pasiune doar pentru o singură femeie, și aceasta să fie soția.

Unii au interpretat și pasajele acestea de mai sus că ar fi o regulă pentru toți slujitorii să fie în mod obligatoriu căsătoriți ca să poată fi hirotoniți, adică ordinați. Nu a fost așa în vremea apostolilor. Despre Timotei nu citim nicăieri să fi fost căsătorit și, totuși, el a fost hirotonit. Nu știm nici despre Tit să fi fost căsătorit și, totuși, Pavel l-a lăsat pe insula Creta ca să așeze (hirotonească) presbiteri în fiecare cetate. Deci, el era un slujitor cu multă responsabilitate și nu era căsătorit.

Orice slujitor trebuie să fie total dedicat Împăratului nostru Isus Hristos și să slujească cu toată dedicarea în Evanghelie. Dacă este căsătorit are nevoie de tot suportul soției sale, iar dacă nu este încă căsătorit și dacă poate, este bine să rămână necăsătorit, iar dacă se căsătorește, atunci doar cu o creștină total dedicată în slujba Evangheliei.