Sunt secretele de la Fatima revelație divină?


Întrebare:

De curând am aflat ceva despre “secretele de la Fatima”. Ce credeți despre ele? Sunt o revelație divină?

Ce sunt “Secretele de la Fatima”?

Cele Trei Secrete de la Fatima sunt o serie de viziuni și profeții pretinse să fie revelate de către Fecioara Maria la trei tineri păstori portughezi: Lucia Santos și verișorii ei Jacinta și Francisco Marto. Ei au anunțat  la 13 iulie 1917 dar spuneau că Fecioara Maria i-a vizitat din luna mai până în octombrie 1917 și le-a dat mai multe revelații. În jurul acestor mesaje, pretinse profetice, s-a dat foarte multă discuție pentru că sunt controversate.

Poti fi considerate revelație divină?

Nu cred așa. Sfânta Scriptură este revelația divină și orice mesaj care pretinde a fi o nouă revelație, cel puțin, nu se admite să fie în contradicție cu mesajul Bibliei. Iată ce spune un fragment din aceste secrete:

Apoi, ne-am înălţat ochii la Maica Domnului care ne-a spus cu bunătate dar şi tristeţe: “Aţi văzut iadul unde cad sufletele sărmanilor păcătoşi. Pentru a le salva, Dumnezeu vrea să stabilească în lume devoţiunea la Inima mea neprihănită. Dacă vor face ceea vă voi spune, multe suflete se vor mântui şi vor găsi pacea.

Nicăieri pe paginile Sfintei Scripturi Maria, mama lui Isus, n-a spus astfel de cuvinte și n-a cerut să fie stabilită în lume devoțiune, adică închinare față de ea sau față de inima ei neprihănită. Mesajul din această scrisoare care spune că Fecioara Maria ar fi spus că multe suflete se vor mântui dacă se va stabili în lume devoțiune (închinare) față de inima ei neprihănită este contrar învățăturii centrale a Evangheliei. Când Apostolii Petru și Ioan erau judecați în fața Soborului din Ierusalim pentru vindecarea ologului, ei au propovăduit pe Hristos Isus și au spus cu multă îndrăzneală:

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi. (Fapte 4:12)

Așa numitele “secrete de la Fatima” tăgăduiesc principala învățătură a Credinței Creștine și deci, nu pot fi acceptate nicicum de cei care merg pe Calea lui Hristos.