Cele 24 de vămi ale văzduhului pe care le trece sufletul celui mort. Ce spune Biblia?

Întrebare:

Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, este adevărat (scrie undeva în Biblie) ce se spune despre vămile văzduhului și despre faptul că sufletul se ridică la Dumnezeu a treia zi, că rămâne în rai 6 zile, ca apoi în iad 30 de zile pentru ca să vadă cum e în ambele părți, iar în a patruzecea zi este judecat unde va locui (în rai sau iad) până la judecata de apoi? Se scrie că la fel cum a fost dictată Biblia sfinților apostoli, unor sfinți le-au apărut îngeri care le-au explicat situația sufletului după moartea trupului. Mă macină întrebarea aceasta de când a murit tata. Dacă e corect ceea ce citesc prin articole, eu aș putea încă să-i salvez sufletul tatălui care nu a fost un om exemplar, dând pomeni și rugând biserica să-l pomenească în rugăciuni atâta timp cât e nevoie? Se zice că chiar dacă sufletul a fost trimis în iad până la judecata de apoi, mai rămâne o ușiță deschisa pentru unii. Nu știu cât de adevărat e aceasta …. tare aș vrea să primesc o explicație. Vă mulțumesc mult!

Nu scrie nicăieri în Biblie despre cele 24 de vămi ale văzduhului prin care trece sufletul celui mort și nu este adevărat. Este o invenție omenească și este contrară învățăturii Bibliei. Iată ce anune nu este adevărat și nu este biblic.

soul after death

Nu există vămi ale văzduhului prin care ar trece sufletul celui mort

Învățătura aceasta este propovăduită de Biserica Ortodoxă și are la bază scrierile mai multor teologi ortodocși, ele însă sunt total lipsite de suport biblic. Nicăieri în Biblie nu au fost menționate aceste vămi. Niciodată. Dacă ele ar fi existat, nu ar fi tăcut despre ele apostolii și nici Domnul Isus Hristos. Mai mult, dacă ar fi existat aceste vămi, atunci ele zădărnicesc tot harul lui Dumnezeu, căci prih har suntem mântuiți, prin credință în Domnul Isus Hristos și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Cei care învață despre existența vămilor spun că există 24 de vămi pentru suflet și că la fiecare vamă sufletul este verificat cu privire la comiterea anumitor păcate (exemplu: vama 1 – păcate făcute prin cuvânt, vama 2 – minciuna, vama 3 – calomnia, vama 4 – lăcomia etc.). Când o persoană a crezut în Domnul Isus Hristos, atunci a primit iertare pentru toate păcatele săvârșite anterior și de acum înainte va trăi sfânt, căci cel care este născut din nou nu păcătuiește și nu poate păcătui, adică nu poate trăi în păcat ca mai înainte. Dacă însă se întâmplă să păcătuiască accidental, atunci va veni la scaunul harului lui Dumnezeu și va primi har și iertare, cum a scris apostolul Ioan:

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:1-2)

Să nu înțeleagă cineva greșit că poate trăi totdeauna în păcat, apoi vine, își cere iertare și va primi iertare. Nu, cel care trăiește în păcat nu a cunoscut harul lui Dumnezeu și despre ei este scris astfel:

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:1-2)

Deci, învățătura despre vămi nu este adevărată, nu este biblică și este contrară învățăturii sănătoase a Domnului Isus Hristos.

Nu este adevărat că sufletul se ridică la Dumnezeu a treia zi

Când Domnul Isus era răstignit pe cruce, de ambele părți ale Lui au fost răstigniți și doi tâlhari:

Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!” Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:39-43)

Ați observat ce a spus Domnul Isus despre timpul când urma să ajungă în rai tâlharul care s-a pocăit? Astăzi, adică în aceeași zi.

Nu este adevărat că sufletul rămâne în rai trei zile și apoi merge pentru alte 30 de zile în iad.

Nicăieri și niciodată nu a fost scris așa ceva în Biblie. Ce are să caute sufletul celui neprihănit în iad? În Biblie este scris următorul caz care aruncă lumină despre locul unde merg sufletele oamenilor și, apropo, îngerii au și ei o implicare, dar nu chiar așa cum îi atribuie cei care răspândesc învățătura greșită despre vămi, etc. Deci, iată cazul din Biblie:

Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.” Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” (Luca 16:19-31)

Cum vedeți din această întâmplare, sufletul bogatului a mers în Locunța Morților și sufletul lui Lazăr a mers în Sânul lui Avraam, un loc unde au stat sufletele oamenlor neprihăniți până la înălțarea Domnului Isus Hristos la cer. De ce zic așa? Pentru că apostolul Pavel scria astfel despre ceea ce avea să se întîmple după ce va muri:

Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; (Filipeni 1:23)

Deci, la moartea creștinului el se mută și este cu Hristos.

Nu este adevărat că sufletul mortului este judecat în a 40-a zi unde va locui (în iad sau în rai) până la judecata de apoi

Dacă a fost un om neprihănit și adevărat ucenic al lui Hristos, atunci la moarte a mers la judecata lui Hristos ca să fie judecat pentru binele sau răul pe care l-a făcut fiind în trup și potrivit cu aceasta să-și primească răsplata. Va fi cu Hristos și acolo este cu mult mai bine decât pe acest pământ. Dacă însă nu a primit pe Domnul Isus în inimă și a respins mesajul Evangheliei, atunci sufletul acelui om merge în Locuința Morților unde este chinuit în văpaie, chinuit de sete, are așternut de viermi și viermii îl acoperă. Acolo va fi fi chinuit până când va veni ziua cea mare a Judecății lui Dumnezeu, eveniment care va avea loc după împărăția de 1000 de ani.

Nu avem voie să credem niciun fel de scrieri ale “sfinților” care sunt contrare învățăturii Bibliei.

Este periculos să credem pe cineva doar pentru simplul fapt că i s-au înfățișat îngerii. Mohamed, profetul musulmanilor, spune că a primit conținutul Coranului prin revelație de la îngerul Gavril. Chiar așa să fie? Ar fi putut veni îngerul Gavril să dea o revelație contrară celei pe care a dat-o anterior despre Domnul Isus Hristos și care este înregistrată pe paginile Sfintelor Scripturi? Apoi, ar fi putut îngerul Gavril să spună că toată revelația dată de Dumnezeu anterior a fost pierdută și că Biblia pe care o citim noi azi nu este adevărată? Judecați singuri dacă putem accepta un astfel de argument cu privire la îngeri. Tot așa nu putem accepta niciun fel de învățături ale oamenilor, oricare ar fi ei și orice îngeri nu ar pretinde că le-a revelat, dacă aceste scrieri sunt contrare Cuvântului lui Dumnezeu. Nu credeți nicio învățătură care contrazice Biblia. Ca să nu fiți înșelat sau înșelată, studiați profund Biblia și faceți lucrul acesta în fiecare zi. Apropo, vreau să vă recomand la subiectul viitorului sufletului celor morți să studiați cursul biblic inductiv “Cerul, iadul și viața de după mormânt”, care este un curs excepțional în acest sens.

Nu puteți salva sufletului celui mort prin pomeni

Îmi pare foarte rău să vă spun aceasta, dar nu vreau să vă mint cum o fac cei care vă înșală zicând că puteți să salvați sufletul mortului prin pomeni. Nici Avraam și nici cei din Sânul lui nu au putut să facă nimic pentru cei care se află în Locuința Morților. Nu să le salveze sufletul, ci măcar să le transmită o picătură de apă nu a fost posibil. Dacă cei din lumea cealaltă nu pot face nimic, ce putem face noi? Nimic. Eu vreau să vă atrag atenția la faptul că cei dragi ai noștri care au ajuns în Locuința Morților din pricina necredinței lor acum doresc cel mai mult să ne pocăim noi, să credem și să nu venim în acel loc de chin. Ei cer de la Dumnezeu și de la sfinți și îi imploră să ni se arate și să ne convingă de realitatea lumii de după mormânt ca să credem în Domnul Isus Hristos, să căpătăm viața veșnică și să nu venim la acest loc de chin. Dar, răspunsul este același: avem Biblia, să credem ce este scris în ea, căci dacă nu credem ce este scris în Biblie, chiar dacă ar învia cineva din morți tot nu vom crede și vom găsi să dăm o explicație: că au fost fantome, că au inventat ceva oamenii de știință, că au venit extratereștrii și orice alt fel de bazaconii mai poate inventa omul care nu vrea să creadă în Dumnezeu. Eu sunt foarte întristat când mă gândesc că părinții mei nu au cunosut și nu au primit Evanghelia… Am aflat că au fost oameni care i-au îndemnat să creadă în Hristos și ei au refuzat sau au tărăgănat. Tare mult aș vrea să fi avut posibilitatea să le spun despre Hristos, dar cine știe dacă ar fi crezut, căci am multe rude apropiate la care le-am vorbit și le vorbesc și tot rămân în necredință. Mă îngrozesc când mă gândesc că într-o zi ne vom întâlni la Scaunul de Judecată a lui Dumnezeu și ei vor fi condamnați la iazul de foc și de pucioasă. Ce groaznic va fi pentru ei atunci. Dar ce mai pot face acum pentru ei dacă refuză să creadă în Hristos și să primească mântuirea?

La încheierea acestui articol vreau să vă îndemn să faceți următorul lucru:

  1. Credeți din toată inima în Domnul Isus Hristos și alegeți să fiți ucenicul Lui, urmând toată învățătura așa cum este scrisă în Biblie.
  2. Căutați o biserică în localitatea unde vă aflați, dar să fie o biserică unde se propovăduiește învățătura Bibliei și nu basme băbești sau porunci alcătuite de oameni.
  3. Spuneți pastorului că doriți să vă botezați, căci Domnul Isus a poruncit tuturor celor care vor crede în El să se boteze și nu uitați că botezul fără credința celui care se botează nu este valabil.
  4. Cercetați Biblia în fiecare zi și spuneți tuturor oamenilor despre Isus Hristos și viața veșnică ca să fie și ei mântuiți și să nu meargă la pierzarea veșnică.