Ce trebuie să faci ca să nu te temi de moarte?

„Tu nu te temi de moarte?”.

Aceasta este întrebarea care mi-a fost adresată, astăzi, de către o doamnă de vre-o 30 de ani, în timp ce stăteam în rînd la cabinetul de Radiologie din cadrul Spitatalului Oncologic din Chişinău. Se vedea că era speriată, pentru că noaptea trecută în ochii ei murise în chinuri mari o colegă de cameră bolnavă de cancer. Întrebarea a parvenit, în timp ce-i vesteam Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. I-am spus că nu mă tem de moarte, întrucît am deplina convingere că Dumnezeu mi-a iertat păcatele şi mi-a asigurat un loc în ceruri lîngă El.

Ai putea să spui că nu fiecăruia îi este dat să creadă în Dumnezeu sau că eşti prea păcătos ca Dumnezeu să privească în partea ta, sau că astfel de întrebări sunt prea filosofice pentru a le aborda.

Care nu ţi-ar fi scuza sau argumentul, mă simt dator să-ţi împărtăţesc Vestea Bună al Lui Dumnezeu, pe care trebuie s-o cunoască şi să aplice în viaţa lor toţi oamenii. Sunt 5 paşi către Cer.

Primul pas este să recunoşti că ai păcătuit.

„După cum este scris: Nu este nici un om neprihînit , nici unul măcar” (Romani 3:10, Noul Testament)

„Căci TOŢI au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23)

Cuvântul „neprihănit” înseamnă fără păcat, drept înaintea lui Dumnezeu.

Al doilea pas este să recunoşti că va fi o pedeapsă pentru păcatul tău.

„Fiindcă plata păcatului este moartea”. (Romani 6:23a)

Cuvântul „moartea” înseamnă separare. Aici acest cuvânt se referă la separarea veşnică de Dumnezeu în iazul de foc, după cum se afirmă în Apocalipsa 21:8.

„Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este iazul care arde cu foc şi pucioasă, adică moartea a doua”. (Apocalipsa 21:8, Noul Testament)

Prima moarte este cea fizică, a doua moarte este cea a sufletului.

Al treilea pas este să ştii că Isus Hristos a plătit pedeapsa pentru păcatul tău.

„Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8)

Isus Hristos a murit pe crucea de la Golgota 2000 de ani în urmă, asumîndu-Şi păcatele noastre, pentru care noi trebuia să plătim.

Al patrulea pas este să înţelegi că Isus Hristos vrea să-ţi dea darul fără plată al vieţii veşnice.

„Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23b)

„Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţă din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10:9-10)

„Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Romani 10:13)

Cuvîntul „mântuit” înseamnă salvat de moarte. Apoi observă că „oricine”, înseamnă toţi.

Dragă prietene. Dacă ai înţeles aceşti cinci paşi, te invit să faci din inimă această scurtă rugăciune.

„Dumnezeule, care eşti în Ceruri. Recunosc că sunt un om păcătos înaintea Ta şi că merit doar răsplata cu moartea. Îmi cer iertare acuma pentru toate păcatele mele. Eu cred din toată inima că Isus Hristos, Fiul Tău, a murit pentru mine şi a înviat din morţi. Îl mărturisesc acuma ca Domn şi Salvator al vieţii mele. Primesc cu mulţumire darul vieţii veşnice, pe care nu l-am meritat. Îţi promit că de azi înainte Te voi sluji toată viaţa mea. Amin”.

Te felicit, dacă ai făcut acest pas important în viaţa ta. Te îndemn să mergi şi să cauţi o Biserică unde se studiază Cuvântul lui Dumnezeu ca să afli despre planul Său pentru viaţa ta. Dacă găseşti de cuviinţă, te invit să-mi scrii la email mărturia ta.