Ce trebuie să facă preoții pentru a reîntoarce oamenilor credința în Dumnezeu?

Întrebare:

Ce măsuri urgente trebuie să întreprindă preoții pentru a reîntoarce oamenilor credința în Dumnezeu? 

Ce trebuie să facă preoții pentru a reântoarce credința în Dumnezeu oamenilor?Credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu, așa spune Scriptura când zice:

Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?” Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.(Romani 10:13-17)

Să desparți credința în Dumnezeu de Cuvântul Lui este un lucru imposibil, pentru că nu poți avea credință fără Cuvântul lui Dumnezeu. Credința se naște în inima omului, prin auzirea adevărului, a Cuvântului lui Dumnezeu.

Dacă înțelegem acest lucru, atunci, ca și preoți, înțelegem și ce avem de făcut pentru a-i ajuta pe oameni să capete credință în Dumnezeu.

Preotul trebuie să transmită Cuvântul lui Dumnezeu

“Și cum vor crede (oamenii) în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El (Dumnezeu) fără propovăduitor?” Preotul trebuie să fie glasul lui Dumnezeu aici, pe pământ. Chemarea lui nu este de a învăța oamenii tradiții sau obiceiuri omenești, ci să propovăduiască Evanghelia lui Hristos. Numai așa putem să aducem pe oameni la credință. Secretul este Cuvântul lui Hristos, care, potrivit cu Ioan 14:23, este Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvânt ce este duh și viață (Ioan 6:63).

Apostolii lui Hristos au înțeles foarte bine acest adevăr și este foarte important să privim la exemplul lor de preoți.

Exemplul apostolilor

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” (Faptele Apostolilor 6:1-4)

Apostolii erau pe cale de a lăsa Cuvântul lui Dumnezeu și de a fi prinși cu administrarea, lucrul care tot părea important și urgent, dar Dumnezeu le-a dat înțelepciune și ei nu au căzut în capcana aceasta. Prin faptul că apostolii și-au înțeles chemarea de lideri spirituali, la versetul 7 vedem și rezultatul:

Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă. (Faptele Apostolilor 6:7)

Studierea Sfintelor Scripturi a fost prioritate în biserica primară. Cartea Faptele Apostolilor ne spune că ei stăruiau continuu în învățătura apostolilor (Fapte 2:42), “în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos” (Fapte 5:42). Până și îngerii din cer îi susțineau și le spuneau: „Duceţi-vă, staţi în Templu şi vestiţi norodului toate cuvintele vieţii acesteia.” (Fapte 5:20). Apostolii și-au înțeles chemarea și nimeni și nimic nu era mai important pentru ei decât Domnul Isus și Cuvântul Său. Dar cum poate un preot să învețe pe popor Cuvântul pe care el singur nu-l știe?

Preotul trebuie să-și adâncească privirile în Sfintele Scripturi

Nu poți învăța pe alții ceea ce tu singur nu știi. Liderul spiritual este chemat să-și adâncească privirile în legea Domnului și să caute să facă exact așa cum este scris în ea. Când Moise, învățătorul, păstorul și mentorul lui Iosua a murit, Iosua avea de condus un popor întreg în țara Canaan. Secretul succesului său ca și lider i l-a dat Însuși Dumnezeu, când i-a zis așa:

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)

Numai cugetând la Cuvântul lui Dumnezeu vei ști cum să-l împlinești corect în viața ta și apoi cum să-i înveți și pe alții. Chemarea de preot nu este un hobby sau un lucru pentru amatori, ci este o chemare sfântă cu multe responsabilități. Ca și pacient, ai accepta să fii operat la inimă de un chirurg amator? Și ce dacă a învățat rău la universitate? Și ce-i atât de grav dacă nu știe orice detaliu cum ar trebui să decurgă intervenția? Important că el zice și crede că știe… Ești gata să urci pe masa unui astfel de medic?!  Însă exact așa arată un preot, păstor, slujitor al lui Dumnezeu care, pe de o parte nu-și dedică viața studierii Sfintelor Scripturi, dar pe de altă parte caută să slujească oamenilor…  Preotul este mai mult decât un chirurg. Dumnezeu ne-a chemat să fim medici ai sufletului, să fim un instrument prin care Dumnezeu va aduce vindecare sufletească oamenilor, de aceea nu poți să te raportezi cu indiferență la această responsabilitate. Așa erau și unii preoți și pastori din Israel despre care Dumnezeu a zis așa:

Preoţii… calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat… Prorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii înşelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic: ‘”Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu! Şi Domnul nu le-a vorbit!”( Ezechiel 22:26,28)

Dumnezeu continuă și la capitolul 34 le spune păstorilor astfel:

«Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile. Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită, n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime! Astfel, ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit. Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută!» (Ezechiel 34:2-6).

Dacă ești preot, păstor sau slujitor al lui Dumnezeu și îți înțelegi bine chemarea, dă-mi voie să-ți fac o invitație specială. Din data de 11-23 aprilie la Chișinău va avea loc sesiunea de studiu biblic inductiv “Doctrinele Bibliei” unde vei avea ocazia să studiezi profund Cuvântul lui Dumnezeu. Din data de 5-17 septembrie tot la Chișinău va fi predată sesiunea “Consiliere Spirituală”. Ca preot tu trebuie să știi cum să consiliezi corect oamenii. Pune aceste date în calendarul tău și fă tot posibilul să vii și să studiezi profund Sfintele Scripturi.

Domnul să ne ajute să ne împlinim cu toată responsabilitatea slujba noastră de preoți ai lui Dumnezeu, ca să “vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1Petru 2:9).