Ce spune Sfînta Scriptură despre atac la persoană?

Acuzaţii nefondate, insulte, cuvinte vulgare, interpretări sucite, ameninţări, însinuări, calomnii, denigrări, bârfe, hule şi multe alte acţiuni, care urmăresc defăimarea personalităţii unui om sunt calificate drept atacuri la persoană.

Ruşinoasa epopee a „suptului şi frecatului” de Ghimpu şi Voronin, balada „Trădaţi de vii” de NIT, „poza lui Marian Lupu pe jumătate gol” de StireaZilei.md, sunt doar cîteva cazuri din ultima vreme, care au umplut spaţiul mediatic din ţara noastră şi care prezintă nişte exemple clasice de atacuri la persoane. Fie din motive politice sau financiare, fie din invidie sau din alte motive oamenii recurg zilnic la un astfel de comportament. Unii îşi alină astfel răzbunarea, alţii o fac pentru a se autoafirma.

Ce spune Sfînta Scriptură la acest subiect?

„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii”. Dar Eu vă spun că oricine se mîinie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice „Nebunule”, va cădea sub pedeapsa focului gheenei” (Evanghelia după Marcu 5:21-22).

Acestea sunt cuvintele Domnului Isus Cristos din vestita-Sa Predica de pe munte, şi trebuie luate în serios. Mântuitorul egalează mînia şi atacul la persoană cu om-uciderea. Sufletul omului prezintă pentru Dumnezeu cea mai înaltă valoare iar cei ce atacă persona unui om (îl înjosesc, îl dispreţuiesc, îl socot de nimic, îl ofensează), atrag asupra lor judecata lui Dumnezeu şi riscă să ajungă în chinurile veşnice ale iadului („focul gheenei”).

Cum procedezi dacă ai fost atras în astfel de păcat?

Sfînta Scriptură oferă soluţie. Domnul Isus Cristos continuă cuvîntarea Sa:

„Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întîi de împacă-te cu fratele tău: apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă degrabă cu pîrîşul tău, cîtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pîrîşul să te dea pe măna judecătorului, judecătorul să te dea pe mîna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă” (Evanghelia după Marcu 5:23-25).

Ceea ce trebuie să faci este să mergi să te împaci cu persoana pe care ai insultat-o. Nu crede că acest lucru îţi va afecta imaginea, din contra, te vei ridica în ochii oamenilor şi vei fi un bun exemplu pentru ei.

Cum să reacţionezi cînd eşti atacat?

„Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte?”. Dar Eu vă spun: „Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău”. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt….Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Evanghelia după Marcu 5:38-39, 44).

„…şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri…” (rugăciunea Tatăl Nostru, Evanghelia după Marcu 6:12).

Ţi s-ar părea că aşa reacţionează doar oamenii slabi? Dar nu uita că sunt cuvintele lui Isus Cristos. Deci, nu te răzbuna pe cei ce te ofensează, încredinţează judecata în mîinile lui Dumnezeu.

De altă parte, dacă eşti învinuit de cineva pe dreptate, mărturiseşte-ţi păcatul înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor, care au avut de suferit din cauza ta. Nu-ţi ascunde păcatul, pentru că „Dumnezeu va scoate la lumină, în ziua judecăţii, toate gîndurile oamenilor”.