Unde apar în Biblie primele profeţii despre Isus Hristos?

Întrebare:

De curând am început a citi Biblia de la început. Până acum citisem Geneza, Evangheliile după Ioan, Luca, Matei şi Marcu şi mai citisem şi Apocalipsa lui Ioan. Am citit acum primele patru cărţi ale lui Moise din Vechiul Testament şi am început a mă pierde între atâtea înşiruiri de neamuri. Bănuiesc că la un moment dat în cadrul lecturii, datorită creşterii păcatelor poporului lui Israel şi ale celorlalte neamuri, Dumnezeu va promite să trimită pe Mesia, Domnul Isus Hristos, să se jertfească pe cruce pentru a spăla păcatele omenirii. Nu vreau să anticipez, însă în ce moment al Bibliei/Vechiul Testament se întâmplă acest lucru? Voi încerca să citesc toată Biblia, însă v-aş întreba ce cărţi anume din Biblie le consideraţi că sunt necesare de citit pentru înţelegerea cât mai bună a mesajului lui Dumnezeu?

Ce cărţi din Biblie trebuiesc neapărat citite?

Este foarte bine că aţi citit mai înainte acele cărţi din Noul Testament şi că acum aţi început să citiţi Biblia în întregime. Cele 66 de cărţi ale Vechiului şi Noului Testament cuprind mesajul întreg al lui Dumnezeu şi este foarte important pentru fiecare om să citească întreaga Biblie, fără care nu va putea să înţeleagă până la urmă anumite pasaje, adevăruri sau doctrine importante ale Bibliei care se interpretează singură pe sine prin faptul că un pasaj aruncă mai multă lumină asupra altuia şi vine cu mai multe detalii. Cât priveşte înşiruirile de neamuri nu trebuie să vă sperie. La o simplă citire ele par plictisitoare, dar când începeţi să studiaţi Biblia cu atenţie şi în mici detalii le veţi găsi deosebit de importante acele înşiruiri de neamuri. Deci, eu vă sfătuiesc să citiţi în continuare cu răbdare Biblia de la început până la capăt ca să căpătaţi o privire de ansamblu şi o bună temelie pentru studierea profundă de mai departe. Chiar mai mult, este bine pe lângă studierea aprofundată a unei cărţi sau subiect din Biblie, să fii totdeauna într-o continue citire a Bibliei de la un capăt la altul. Pentru studierea aprofundată vă recomand să folosiţi materialele de studiu biblic inductiv care sunt excepţional de bine concepute şi ajută pe oricine să pătrundă înţelesul mesajului Sfintelor Scripturi.

Unde apar primele profeţii despre Isus Hristos în Vechiul Testament?

Unii cercetători ai Bibliei consideră că Vechiul Testament cuprinde peste 300 de profeţii care se referă la prima şi a doua venire a Domnului Isus Hristos. Unele din acele profeţii deja le-aţi citit în primele patru cărţi ale Bibliei: Geneza, Exodul, Levitic, Numeri. Prima se găseşte chiar în capitolul 3 al cărţii Geneza care descrie căderea omului în păcat. Când i-a vorbit şarpelui Dumnezeu a spus:

Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul. (Geneza 3:15)

Această sămânţă a femeii este Domnul Isus care a zdrobit capul şarpelui celui vechi, adică a Satanei, iar Diavolul i-a zdrobit călcâiul când i-au fost bătute cuiele în călcâie la răstignire.

Următoarea profeţie despre Isus este în promisiunea dată de către Dumnezeu lui Avram:

Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. (Geneza 12:3)

Prin Domnul Isus, care s-a născut din Avraam au ajuns să fie binecuvântate toate familiile pământului şi alte texte din Scripturi specifică multe detalii cu privire la aceasta profeţie.

Când Iacov a binecuvântat pe fiii săi, lui Iuda i-a spus:

Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele. (Geneza: 49:10)

Şilo aici se traduce „cel care face pace, sau aduce pace”. Aceasta este o profeţie directă la persoana Domnului Isus care s-a născut din seminţia lui Iuda şi care este numit în Biblie Domn al Păcii pentru că El a luat asupra Sa pedeapsa pentru păcatele omenirii şi a adus pace între oameni şi Dumnezeu. De El ascultă acum oameni din toate popoarele, dar vine vremea când orice genunchi se va pleca înaintea Lui şi orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul.