Ce spune Biblia despre unirea baptiștilor cu adventiștii?

Întrebare:

În satul nostru păstorul bisericii baptiste și cel al bisericii adventiste negociază o posibilă unire a acestor două biserici în una. Ce spune Biblia despre unirea baptiștilor cu adventiștii? Cum să procedeze cei care nu sunt de acord cu această unire?

Este posibilă unirea baptiștilor cu adventiștii?

Mi se pare cu totul stranie și nepotrivită situația aceasta. Doctrinele bisericilor baptistă și adventistă diferă foarte mult și faptul că pastorii au ajuns să negocieze asupra unei eventuale uniri a bisericilor ne lasă să înțelegem că unul din pastori (baptist sau adventist) și-a abandonat convingerile lui și le-a preluat pe ale celeilalte confesiuni. Dacă este așa, presupun că deja a început să predice noile convingeri în biserica pe care o păstorește și aceasta o face cu scopul de a-i atrage pe toți creștinii din acea biserică în confesiunea la care dorește el să adere. A mai fost așa un caz într-o localitate din sudul Moldovei unde cu mulți ani în urmă un pastor baptist a îmbrățișat convingerile adventiste, apoi a mers acolo și a atras după el și pe alții din biserica unde a slujit el până atunci. Aceasta a provocat o ruptură în biserica baptistă și până în ziua de azi nu se mai sfârșeșc dezbaterile teologice între păstori și membrii acelor două biserici. Am aflat despre aceasta când am mers să predau în biserica baptistă din acea localitate Epistola lui Pavel către Evrei. Creștinii baptiști mi-au adresat mutle întrebări cu privire la consumarea cărnii de porc, ținerea zilei sabatului și alte doctrini care sunt propovăduite de adventiști. Auzind acestea, am ales a doua zi de seminar să abordez doar aceste întrebări și să studiem ce spune Sfânta Scriptură la fiecare din ele.

Întorcându-ne la cazul din satul și biserica dumneavoastre, este evident că se urmărește predominarea învățăturii unei din aceste confesiuni, pentru că nu este posibil să fie propovăduite și practicate ambele într-o singură biserică. Nu veți putea să vă adunați la închinare și sâmbăta și duminica. Să presupunem că doriți să faceți așa, dar în așa caz adventiștii vor veni sâmbăta și baptiștii duminica. Ce sens mai este atunci să formați o singură bisercă din moment ce tot vă veți aduna în zile diferite?

Venind împreună continuu vor fi neînțelegeri și certuri de cuvinte care nu zidesc pe nimeni și veți avea o mărturie  rea pentru ceilalți oameni din sat, iar celor ce nu vor împărtăși convingerile confesiunii care va predomina nu le va rămâne altă opțiune decât să se separe și să formeze o nouă biserică în acea localitate.

M-ați întrebat ce spune Biblia despre o astfel de situație și mi-a venit în minte cazul bisericilor Galatiei. Apostolul Pavel a venit în această regiune și a propovăduit Evanghelia plantând multe biserici cu creștini proveniți dintre neamuri. Dar apoi, au venit iudaizatorii care îi învățau pe toți creștinii că nu pot fi mântuiți dacă nu vor ține pe lângă credința în Domnul Isus și Legea Vechiului Testament. Unii din creștinii galateni s-au lăsat ademeniți de această erezie gravă și Apostolul Pavel le-a scris foarte supărat:

Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v’a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sînt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v’am propovăduit- o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! (Galateni 1:6-9)

Apoi, le-a mai scris astfel:

O, Galateni nechibzuiţi! Cine v’a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?  Iată numai ce voiesc să ştiu dela voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?  Sînteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfîrşiţi prin firea pămîntească? (Galateni 3:1-3)

Și o altă mustrare pe care le-o dă Pavel celor ce au hotărât să se întoarcă la faptele Legii Vechiului Testament:

Rămîneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăş supt jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc iarăş încă odată oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea. Voi, cari voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v’aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har. (Galateni 5:1-4)

Presupun că faceți parte dintr-o astfel de biserică și vă recomand să mergeți să vorbiți cu pastorul. Să-l întrebați de ce insistă asupra acestei uniri și ce urmărește să realizeze prin ea? Să-l mai întrebați și ce crede despre doctrinele pe care le propovăduiesc adepții celeilalte confesiuni. De asemenea, este necesar să-l îndemnați pe pastor să dea întregii adunări un răspuns la aceste întrebări. Dacă uniunea bisericilor din care faceți parte la nivel de țară nu știe încă despre această situație este important să fie anunțată și să fie solicitată și implicarea episcopului.

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să rămânem credincioși acelei unice Evanghelii adevărate care a fost propovăduită de Domnul Isus și de apostoli pentru că doar ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Nicidecum să nu trecem la o altă evanghelie.