Ce spune Biblia despre naşii de cununie?

Ce învață Biblia despre nașii de cununie ?

Întrebare:

Ce spune Biblia despre nănaşi şi care este exact rolul lor la nuntă?

Există o singură mențiune despre nași în Biblie.

Doar un singur text există în Biblie unde este menţionat de două ori cuvântul „nunul” , adică naşul. Prezint mai jos întreg pasajul Biblic:

A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.” Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.” Mama Lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.” Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţare al iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Şi le-au umplut până sus. „Scoateţi acum”, le-a zis El, „şi aduceţi nunului.” Şi i-au adus: Nunul, după ce a gustat apa făcută vin –el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau) –a chemat pe mire şi i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.” Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El. ( Evanghelia după Ioan 2:1-11)

Semnificaţia cuvântului “nunul” sau “nașul de cununie”

Noul Testament a fost scris în dialectul koine, un dialect comun al limbii greceşti vorbit de popor. Cuvântul care este tradus în limba română cu „nunul” este grecescul arhitriklinos si se foloseşte cu referinţă la supraveghetorul odăii de ospăţ, adică a celui care administra ospăţul. Deci, în textul biblic din Evanghelia după Ioan, nunul nu este altul decât cel care administra ospăţul şi în traducerea rusească a Bibliei este folosit cuvântul „rasporeaditeli” pentru ceea ce este tradus în traducerile româneşti cu „nunul”.

Practica nașilor de cununie nu este o practică menționată la creștinii din Noul Testament.