Ce spune Biblia despre munca de bodyguard?

Întrebare:

Ce spune Biblia despre munca de bodyguard? 

 

Ce spune Biblia despre munca de bodyguard? Dex-ul ne dă următoarea explicație a acestui cuvânt: 

BODYGUARD [BĂDI-GARD] s. m. gardă de corp, pază (a cuiva); gorilă (2). (< engl. bodyguard) 

Deci, Bodyguard este un cuvânt din limba engleză format din două cuvinte. Body(corp) și “Guard” – a păzi sau a sta de gardă. De aici în română se traduce gardă de corp, sau pază de corp.

În traducerea limbii române a Bibliei nu găsim acest cuvânt. Totuși, Scriptura vorbește despre bodyguarzi. Acest cuvânt este întâlnit în traducerea limbii engleze, în traducerea română se folosesc mai multe expresii, de exemplu: viteji, străjeri, păzitor, etc.

Biblia ne vorbește despre mai mulți bodyguarzi. De exemplu unul din ei este

Potifar

Potifar, care l-a cumpărat pe Iosif ca rob din mâna Madianiților, era…

“…un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor” (Geneza 37:36b)

Iosif a fost robul lui și Potifar s-a purtat foarte frumos cu el.

David a fost bodyguardul lui Achiș

Când David fugea de Saul s-a ascuns în țara Filistenilor. Achiș, împăratul Gatului, l-a primit pe David și după ceva timp a hotărât să-l pună pe David „păzitorul capului său”, adică bodyguard.

„Pe vremea aceea, Filistenii și-au strîns taberile și au făcut o oștire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Achiș a zis lui David: „Să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. David a răspuns lui Achiș:”Ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Și Achiș a zis lui David: „De aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul.” (1Samuel 28:1-2)

Expresia “păzitorul capului meu” în traducerea engleză este cuvântul “bodyguard”.

David a avut gardă de corp

David avea 30 de viteji care îl păzeau. Din ei 3 erau cei mai cu vază. În cartea 2 Samuel 23 găsim lista vitejilor lui David. Aceștia erau oameni credincioși lui, numiți vitejii lui David. Atât de credincioși, încât o dată, de dragul lui David, au fost gata să treacă prin toată tabăra Filistenilor și să ajungă la fântâna de la poarta Betleemului și să aducă apă lui David.

„David a avut o dorință, și a zis:,,Cine-mi va da să beau apă din fîntîna de la poarta Betleemului?„ Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra Filistenilor, și au scos apă din fîntîna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David; dar el n’a vrut s’o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis:,,Departe de mine, Doamne, gîndul să fac lucrul acesta! Să beau sîngele oamenilor acestora cari s’au dus cu primejdia vieții lor?„Și n’a vrut s’o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji.”(2Samuel 23:15-17)

David a fost foarte mișcat cum cei trei și-au pus viața  în joc pentru el. Cu prețul vieții lor ei au mers și au împlinit dorința lui David. De fapt, aceasta este slujba de bodyguard. El se angajează să fie pază de corp, adică să apere pe cel ce îl ia în slujba aceasta. Cu alte cuvinte, viața celui pe care îl apără devine mai importantă decât a lui.

Dumnezeu este cel mai bun bodyguard

Când mă gândeam la bodyguarzi, mi-am adus aminte de versetele din Scripturi care spun astfel:

„Îmi ridic ochii spre munți… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine dela Domnul, care a făcut cerurile și pămîntul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul; Cel ce te păzește, nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe IsraelDomnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mîna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și pînă în veac.(Psalmul 121)

Dacă ești bodyguard, învață de la Dumnezeu cum să-ți împlinești această slujbă. Ce calități frumoase Îl descriu pe Dumnezeu în acest psalm. El este cel mai bun păzitor. Dumnezeu dorește să fie bodyguardul fiecăruia dintre noi. Nu că noi L-am fi angajat, dar prin mila și îndurarea Lui, prin legământ cu noi, devine păzitorul nostru. Așa că chiar și Satana, când vrea să se atingă de cineva din copiii lui Dumnezeu, nu poate fără ca să ceară permisiunea lui Lui. (Luca 22:31) Domnul nu doarme, ci 24 de ore, 7 zile în săptămână, este Păzitorul nostru. El este umbra noastră pe mâna cea dreaptă. Dar vreau să vă atrag atenția la un adevăr foarte important. Bodyguardul este dator să păzeacă trupul unei persoane, el este paza de corp. Dumnezeu însă Se angajează să ne păzească nu numai trupul, ci și sufletul. Așa zice psalmistul: “Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul”.

Dragul meu, cine îți păzește sufletul tău? Poate încerci din răsputeri să te aperi, pe tine, familia ta, viața ta, dar uiți că dacă Domnul nu păzește, degeaba mai păzești tu. Degeaba îți angajezi păzitori. Domnul vrea să-ți fie adăpostul și turnul tău de scăpare(Proverbe 18:10). Încredințează-ți sufletul și soarta în mâna Lui și vei trăi. Și nu uita că…

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.(Psalmul 127:1)

Să nu se încreadă niciun bodyguard în puterile și măiestria proprie, ci să-și aducă aminte că dacă Domnul nu păzește, degeaba mai veghează el. Domnul este Acela care ține toate lucrurile în control și orice străjer trebuie să se încreadă în Domnul.

Ți-ai pus tu încrederea în El? În ale cui mâini se află sufletul tău?