Ce spune Biblia despre apatie?

Întrebare:

Ce spune Biblie despre apatie, adică, când nu-ți pasă de viitorul tău? Așa de mulți tineri în zilele noastre sunt apatetici, adică, lor nu le pasă deloc nici de viitorul lor personal, nici de viitor, în general.

Ce spune Biblia despre apatie?Dicționarul ne următoarea definiție a cuvântului apatie:

APATÍE s. f. Stare de indiferență, lipsă de interes față de orice activitate și față de lumea înconjurătoare. ♦ (În concepția filozofilor stoici antici) Ideal moral care constă în înăbușirea oricărei pasiuni. – Din fr. apathie, lat. apathia.

Apatia, sau starea aceasta de dezinteres total față de orice activitate și mai ales față de viitor este caracteristică nu doar tinerilor, dar multor oameni din zilele noastre.  Să vedem ce ne spune Dumnezeu în Sfintele Scripturi cu privire la această stare.

Apatia este liniștea nebunilor

Așa este calificată apatia de către împăratul Solomon în cartea Proverbelor. Toată această carte este adresată tinerilor și încă din primul capitol îi îndeamnă pe aceștia să se lase de apatie și să ia aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. În a doua parte a capitolului 1 din cartea Proverbelor, autorul face uz de o personificare și ne prezintă strigătul disperat și chemarea pe care o face înțelepciunea către cei apatici:

Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe: strigă unde e zarva mai mare; la porți, în cetate, își spune cuvintele ei: “Până când veți iubi prostia, proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura, și vor urî nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele… (Proverbele lui Solomon 1:20-23)

Dar pentru că ei nu vor să ia seama, înțelepciunea îi avertizează despre consecințele la care trebuie să se aștepte cei apatici…

Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele, și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu, voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci mă vor chema, și nu voi răspunde; mă vor căuta, și nu mă vor găsi. (Proverbele lui Solomon 1:24-28)

În continuare autorul arată care sunt cauzele apatiei la tineri…

Pentru că au urât știința, și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile ele, și au nesocotit toate mustrările mele. (Proverbele lui Solomon 1:29-30)

Și iar continuie lista consecințelor pentru cei ce stăruie în apatie…

De aceea se vor hrăni cu roadele umbletelor lor, și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide, și liniștea nebunilor îi pierde; dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. (Proverbele lui Solomon 1:31-33)

Mai atrag atenție odată că apatia față de lucrurile sfinte și față de viitor este definită aici ca și împotrivire a proștilor și liniște a nebunilor.

Nu fi apatic față de pericolele pe care le aduce viitorul

În cartea care îi poartă numele, prorocul Isaia i-a avertizat mult pe oameni despre pericolele care veneau asupra poporului Israel, dar aproape nimeni nu doreau să ia seama. De aceea, la un moment el a mai scris:

“Femei fără grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu! Fiice nepăsătoare, luați aminte la cuvântul meu! Într-un an și câteva zile, veți tremura, nepăsătoarelor; căci se va duce culesul viilor, și strângerea poamelor nu va mai veni. Îngroziți-vă, voi cele fără grijă! Tremurați, nepăsătoarelor! Dezbrăcați-vă, dezgoliți-vă și încingeți-vă coapsele cu haine de jale! Bateți-vă pieptul, aducându-vă aminte de frumusețea câmpiilor și de rodnicia viilor. (Isaia 32:9-12)

În cartea prorocului Ezechiel, când  Dumnezeu mustra pe poporul Său pentru necredincioșie față de El, i-a comparat cu o femeie despre care spune că s-a dedat desfrâului și a întrecut-o în răutate pe Sodoma și astfel, compară și acea cetate a Sodomei cu o femeie și face o personificare din nou zicând:

Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. (Ezechiel 16:49)

Locuitorii Sodomei și Gomorei s-au dedat la desfrâu, perversiuni și răutate de neînchipuit și în același timp credeau că toate acestea vor fi fără consecințe. Dar consecințele nu au întârziat – aceste cetăți au fost nimicite de Dumnezeu cu foc care s-a pogorât din cer. Așa trăiesc și mulți tineri azi, în apatie și cred că oricum nu și-ar trăi ei viața, nu vor avea de suferit și păcatele lor nu aduc nici un fel de urmări. Să nu se mai înșele nimeni astfel ci să se grăbească să se pocăiască de păcatele lor.

Nu fi apatic față de mântuirea sufletului propriu

În Epistola către Evrei, autorul le spune încă din al doilea capitol al cărții:

De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni, și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa! (Evrei 2:1-4)

Nu fi apatic, dragul meu, față de viitorul tău în veșnicie. Gândește-te bine la faptul că sufletul tău este veșnic și el poate să fie mântuit pentru ca să te bucuri pentru veșnicii în prezența lui Dumnezeu în Împărăția Sa, sau să mergi într-un chin veșnic în care au mers și vor merge toți cei care au respins mântuirea oferită prin Domnul Isus Hristos. Nu fi nepăsător, ci grăbește-te să intri în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și să fii mântuit.

Nu fi un creștin apatic

În Epistola 1 către Timotei, Apostolul Pavel i-a scris ucenicului său preaiubit următoarele cuvinte:

Nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin proorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor (1 Timotei 4:14)

Fiecare creștin a primit anumite daruri de la Duhul Sfânt atunci când a întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și a fost născut din nou. Aceste daruri duhovnicești le-am primit ca să slujim Bisericii lui Hristos, adică sfinților care alcătuiesc această biserică. Tu cum folosești darul sau darurile primite? Nu fi nepăsător, adică apatic față de darurile primite, ci slujește prin ele altora.