Ce sărbătorim de Florii?

jesus-triumphal-entry1Duminica care vine, 28 aprilie, creștinii sărbătoresc Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Duminica Floriilor, în popor numită și Duminica  vlăstarilor. Aceasta este sărbătorită cu o săptămână înainte de duminica Paștelui . Care este semnificația acestei sărbători și cum trebuie ea sărbătorită?  Să privim mai întâi în Sfintele Scripturi ca să vedem cum este relatat acest eveniment:

Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici  și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră: în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea; dezlegați-i și aduceți-i la Mine.  Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei. Și îndată îi va trimite.”  Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:  „Spuneți fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.”  Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. Au adus măgărița și măgărușul, și-au pus hainele peste ei, și El a șezut deasupra.  Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!” (Evanghelia după Marcu 11: 1-11)

În toate celelalte 3 Evanghelii  găsim această relatare. Din pasajul de mai sus, observăm următoarele:

  1. în această zi sărbătorim intrarea Domnului Isus în Ierusalim, loc unde urma să fie răstignit peste câteva zile;
  2. această zi este împlinirea cuvintelor vestite mai înainte prin proroci;
  3. Domnul Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș, nu așa cum intrau împărații;
  4. El este numit Împăratul poporului Israel, El este neprihănit și biruitor, smerit și blând(așa cum găsim scris la Zaharia 9:9), nu așa cum intrau împărații cu fală și cu mult fast;
  5. mulți din norod au recunoscut în El pe Împăratul lor și L-au cinstit:
  • își așterneau hainele pe drum
  • tăiau ramuri de copaci (în alt text de finic) și le presărau pe drum
  • lăudau, strigând:  „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”

În privința aceastei sărbători  sunt multe tradiții, dar cel mai mult contează semnificația creștină a evenimentului: Domnul Isus, Împăratul Împăraților, intră în Ierusalim ca să împlinească scopul pentru care a venit pe pământ: să biruie păcatul și să mântuiască omenirea ca să ofere viață veșnică tututor celor care vor crede în El .Pentru creștini, această zi este o modalitate prin care vin să mulțumească lui Isus pentru mântuirea oferită, vin să I se închine cu inimi pline de recunoștință și mulțumire pentru mântuirea oferită.

      În legătură cu aceasta , vrem să vă invităm să fiți împreună cu noi la serviciul divin din duminica aceasta al bisericii „Emanuel” , în care vom sărbători 2 evenimente: intrarea Domnului Isus în Ierusalim și vom avea și botez în cadrul bisericii. Sunteți invitați toți cei care doriți să vedeți cum are loc un botez noutestamental și să învățați ce înseamnă botezul și de ce se botează oamenii care cred în Isus Hristos.    Vă invit să citiți și articolul publicat mai înainte: http://ghenadiana.wordpress.com/2013/01/19/botezul-si-cine-poate-fi-botezat/

Vă așteptăm cu mare drag la orele 11.00.