Ce să faci când ți-ai mărturisit păcatele dar apăsarea rămâne în suflet?

Întrebare:

Am 2 prieteni care m-au ajutat foarte mult, însă eu i-am mințit foarte mult. Eu le-am mărturisit că am mințit, însă sufletul meu este încărcat și nu știu ce aș putea să fac ca să nu mai am sufletul încărcat? Spuneți-mi ce trebuie să fac ca să nu mai am sufletul încărcat? Fiți binecuvantat și o zi bună vă doresc. 

Sufletul te apasă

Bine ați făcut că ați mărturisit prietenilor păcatele săvârșite împotriva lor. Dar nu este îndeajuns. Păcatele acestea au fost săvârșite în primul rând împotriva lui Dumnezeu și trebuie să vă mărturisiți păcatele înaintea lui Dumnezeu. Conștiința dumneavoastră este conștientă de dreptatea lui Dumnezeu, conform căreia păcatele pot fi ispășite prin pedeapsă. Biblia spune că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Trebuie să înțelegeți că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Domnul Isus Hristos. Tocmai ca să ia asupra Sa pedeapsa noastră a tuturor a venit Domnul Isus pe acest pământ. Jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos începe să lucreze ispășirea păcatelor noastre atunci când credem din toată inima și când îl primim pe El ca și Mântuitor și Domn personal al nostru. Nu există o altă cale de vindecare a conștiinței încărcate cu păcate. De aceea este scris în Sfânta Scriptură:

Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. – (Proverbe 28:17)

Atunci când cineva intră în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, sângele Mântuitorului, adică jertfa Lui mântuitoare, curățește și cugetul nostru de povara păcatelor săvârșite. De aceea este scris că…

… sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu! (Evrei 9:14)

Sângele Domnului Isus Hristos, atunci când intrăm în Noul Legământ cu El, ne curățește cugetul de faptele moarte. Dacă veți crede din toată inima în Domnul Isus și dacă veți veni cu pocăință și cu o hotărâre fermă să deveniți ucenicul Lui, Mântuitorul vă va curăți cugetul de faptele moarte, ca să-I slujiți lui Dumnezeu cu bucurie și cu cuget curat. Așa să vă ajute Dumnezeu.