Ce faci dacă soţul nu-ţi este credincios?

Trăim vremuri când curvia nu mai este numită curvie, ci „concubinaj”. Destrăbălarea nu mai este numită destrăbălare, ci „orientare sexuală”. Oare schimbarea termenului schimbă esenţa lucrurilor? Oare dacă numim curvia „concubinaj”, aceasta anulează gelozia, durerea şi dezamăgirea soţiei sau soţului înşelat? Nu, dar aceasta linişteşte conştiinţa celor ce trăiesc în imoralitate şi încurajează pe alţii s-o ia pe calea desfrâului sexual.

Înţeleptul Solomon scrie la Proverbe 21:11:

Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept.

Ne mai mirăm acum că cei răi şi stricaţi se înmulţesc?

Zilele trecute cineva mi-a povestit un caz, care în zilele noastre a ajuns să fie ceva ordinar. Soţul, un tânăr om de afaceri, şi-a anunţat soţia că nu o mai iubeşte şi că s-a îndrăgostit de o tânără mult mai frumoasă şi mai drăguţă. El i-a cerut să decidă dacă vrea sau nu să mai rămână cu el (au un copil mic). Dacă decide să rămână cu el, trebuie să ştie că deja banii lui vor fi împărţiţi în trei: pentru ea, pentru el şi pentru iubita lui. La 8 martie va cumpăra două cadouri: unul pentru ea şi altul pentru iubita lui. Pentru iubita lui va cumpăra un cadou mai scump, pentru că pe ea o iubeşte mai mult.

Cum credeţi că s-a simţit această tânără? Cum te-ai simţi dacă ai ajunge într-o situaţie similară? Cum să procedezi când afli că soțul te înșală? Ce ai putea-o sfătui pe această tânără?

În general, ar fi trei opţiuni. Una ar fi să-l ierte şi să trăiască cu el în continuare de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Alta ar fi să divorţeze fără să stea la discuţii cu el şi a treia opţiune ar fi să stea cu el la dialog şi să caute împreună să soluţioneze problema. Să medităm puţin la fiecare din aceste opţiuni.

Iertare fără a cere pocăinţă 

Sunt mulţi acei care propovăduiesc această iertare fără a cere pocăinţă. Motivele sunt diferite. Unii se gândesc la aspectul financiar şi material al problemei, alţii la aspectul social (ce va zice lumea), alţii la aspectul religios (Dumnezeu urăşte despărţirea în căsătorie, potrivit cu Maleahi 2:16). Dietrich Bonhoeffer, un mare teolog, martirizat de către nazişti într-un lagăr de concentrare în 1945, numea aceasta:

(…) Iertare ieftină (…), care duce la justificarea păcatului fără justificarea păcătosului pocăit.

Uneori oamenii fac greşeli în viaţă fiindcă nu-şi dau seama ce fac, cum S-a rugat şi Domnul Isus pe cruce pentru cei care L-au răstignit: „Doamne, iartă-i căci nu ştiu ce fac”. Dar când omul este confruntat cu păcatul, el înțelege problema şi atunci poate să se gândească la felul cum să o soluţioneze. Dacă vei ierta soţul, care ţi-a fost necredincios, fără ca el să-şi ceară iertare, prin aceasta îl vei lipsi de şansa de a medita asupra faptelor lui şi de a se îndrepta. Chiar dacă în unele biserici se încurajează această formă de iertare, totuşi ea nu este biblică. Dumnezeu iartă doar pe păcătoşii care se pocăiesc şi îşi cer iertare. Iată cum Se prezintă Dumnezeu lui Moise:

Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui (a lui Moise) şi a strigat: ,,Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, (Exod 34:6-7)

Lucrul acesta îl vedem clar şi la 1 Corinteni 6:9-11:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele întregii omeniri, dar pot beneficia de iertare numai cei care cred în Evanghelie.

Divorţ fără dialog 

Unele persoane când află că au fost înşelate de partenerii de căsătorie, dau la divorţ şi nici nu vor să audă despre iertare şi împăcare. De fapt, căsătoria este un legământ între două persoane: un bărbat şi o femeie. Când două persoane se căsătoresc, ei îşi jură credincioşie unul altuia până la moarte, şi la bine şi la rău. Dacă o persoană nu mai respectă condiţiile legământului, prin aceasta rupe acest legământ. De exemplu, dacă o întreprindere angajează o persoană şi persoana respectivă nu-şi îndeplineşte responsabilităţile, atunci întreprinderea poate rupe contractul de muncă. În acest caz, chiar dacă întreprinderea rupe contractul, totuşi, iniţiatorul ruperii legământului este angajatul care nu şi-a îndeplinit responsabilităţile.

Biblia vorbeşte foarte mult despre legământ. V-aş recomanda să studiaţi cursul ”Legămânul” din seria Învăţătură peste Învăţătură a manualelor Precept. Este un studiu pe subiect care vă ajută să înţelegeţi cum Dumnezeu Îşi realizează planul Său de mântuire prin intermediul legămintelor şi ce vă oferă El în Noul Legământ. Dumnezeu zideşte relaţia Sa cu poporul Israel pe bază de legământ. De fapt, căsătoria în sine este o imagine a relaţiei lui Dumnezeu cu poporul Său Israel. Dumnezeu de multe ori în Biblie numeşte pe Israel nevasta Sa. Dar o numeşte preacurvă, fiindcă nu I-a fost credincioasă şi a călcat legământul cu care s-a legat în pustie, la ieşirea din Egipt. Iată ce spune Dumnezeu prin prorocii Ezechiel şi Ieremia (aceştia sunt doi proroci care au prorocit în perioada de până la robia babiloneană şi în timpul acestei robii, Ezechiel în Babilon şi Ieremia în Iudea):

Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ”Îţi voi face întocmai cum ai făcut şi tu, care ai nesocotit jurământul, rupând legământul! (Ezekiel 16:59)

Şi la Ieremia 23:33, Dumnezeu vorbeşte din nou poporului Israel:

Dacă poporul acesta, sau un prooroc, sau un preot te va întreba: ”Care este ameninţarea Domnului?” să le spui care este această ameninţare: „Vă voi lepăda, zice Domnul.”

Vedem că poporul Israel, prin faptul că a nesocotit pe Dumnezeu şi nu a respectat legământul cu care s-a legat, a rupt acest legământ şi Dumnezeu l-a lepădat.

Deci, când o persoană căsătorită începe să trăiască în curvie, prin aceasta ea calcă legământul căsătoriei şi, indirect, ajunge să fie iniţiatorul divorţului. Am văzut că Dumnezeu Şi-a lepădat poporul, dar legământul a fost rupt de poporul care a nesocotit jurământul prin care s-a legat. Totuşi, dacă privim atent în Biblie, vom vedea că Dumnezeu nu Şi-a părăsit poporul ales la prima neascultare a acestuia.

Soluţionarea problemei prin dialog 

Ce înseamnă soluţionarea problemei prin dialog? Aceasta înseamnă să discuţi cu soţul, să-l ajuţi să înţeleagă că ceea ce face nu este bine, să-i arăţi la ce poate duce această despărţire în viitor, fie că este vorba de un divorţ sau de o separare emoţională. Pe de altă parte, aceasta înseamnă să faci tot ce ţine de tine ca să-l întorci pe soţ în familie. Să vedem lucrul acesta din felul cum a căutat Dumnezeu să soluţioneze problema cu poporul Său şi cum a reuşit să restabilească relaţia cu el.

Am văzut mai sus că Dumnezeu nu tolerează infidelitatea, dar acum să vedem ce a făcut Dumnezeu până a rupe legământul cu poporul Său Israel şi ce a făcut după.

Mai întâi de toate, Dumnezeu, prin proroci, a confruntat poporul şi i-a aratat la faptele lui nelegiuite. L-a chemat la pocăinţă şi i-a arătat ce se va întâmpla dacă nu se va opri din căile lui. Dumnezeu aşteaptă ca poporul să se pocăiască şi să se întoarcă din căile lui aşa ca El să-l poată ierta.

Dacă privim de-a lungul istoriei, vedem ce a însemnat pentru evrei faptul că Dumnezeu i-a lepădat. Şi totuşi, Dumnezeu Îşi iubeşte poporul Său, după cum este scris: ”Domnul mi Se arată de departe: Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3). Şi chiar atunci când poporul era în robia Babilonului, iată ce-i spune Dumnezeu:

Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge din toate neamurile şi din toate locurile, în care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. (Ieremia 29:11-14)

Cum o va face?

(…) o voi ademeni şi o voi duce în pustie, şi-i voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo, îi voi da iarăşi viile, şi valea Acor i-o voi preface într-o uşă de nădejde, şi acolo, va cânta ca în vremea tinereţii ei, şi ca în ziua când s-a suit din ţara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!” şi nu-Mi vei mai zice: „Stăpânul meu!” (Osea 2:14-16)

Care a fost preţul pe care L-a plătit Dumnezeu pentru a-Şi întoarce înapoi nevasta necredincioasă? Dumnezeu S-a întrupat şi, în persoana Domnului Isus, a murit pe cruce pentru păcatele poporului Său. Apoi, le-a dat din Duhul Său cel Sfânt ca să poată trăi o viaţă fără de păcat.

Eşti gata să depui tot eforul pentru a-l câştiga pe soţul tău necredincios pentru tine şi pentru veşnicie?

Dumnezeu a plătit preţul cel mai scump posibil şi, totuşi, nu toţi s-au întors.